Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Domstol förkastade Raseborgs beslut att neka Ethel Storsjö färdtjänst

Uppdaterad 10.12.2021 10:59.
Ethel Storsjö har nekats färstjänst av Raseborgs stad
Bildtext Ethel Storsjö har sedan 2019 kämpat för att få rätt till färdtjänst.
Bild: YLE Axel Rappe

Raseborg gjorde fel då staden nekade 90-åriga Karisbon Ethel Storsjö färdtjänst. Det meddelar förvaltningsdomstolen i sitt beslut.

Det utdragna fallet har uppmärksammats stort av tidningen Västra Nyland som också i dag skriver om Ethel Storsjös kamp för att få färdtjänst.

Den 26 november slog Helsingfors förvaltningsdomstol fast att Storsjö har rätt till färdtjänst.

Fråntogs rätten till färdtjänst

Storsjö hade tidigare rätt till färdtjänst men staden Raseborg fråntog henne rätten 2019. Storsjö och hennes närstående tyckte att hon absolut behövde den här servicen och vände sig till förvaltningsdomstolen för att få en ändring på stadens beslut.

Förvaltningsdomstolen slog i juli 2020 fast att staden inte hade gjort tillräckligt med utredningar innan nekande beslut.

Efter utredningar och ett omdebatterat test nekades Storsjö fortfarande färdtjänst och fallet behandlades på nytt i förvaltningsdomstolen.

Utdragen process

Hela ärendet om Karisbon Ethel Storsjö är berättigad till färdtjänst fick hösten 2020 stor uppmärksamhet eftersom fallet tog en del märkliga vändningar.

Handikappservicen i Raseborg blev informerad om att Storsjö regelbundet hade setts promenera ute, till och med flera hundra meter från sitt hem. På de grunderna ansåg social- och hälsovårdsnämndens sektion för klientärenden i Raseborg att Storsjö inte var gravt handikappad i förhållande till färdtjänst.

I september 2020 ordnade Raseborgs stad ett teståk med hjälp av en beställd buss som placerades utanför ändringssökandens, det vill säga Ethel Storsjös hem, ungefär 30 meter från yttertrappan. Till närmaste busshållplats är det ungefär 700-800 meter.


Testet har senare debatterats och kritiserats bland annat på sociala medier för att utsätta en då 89-åring med flera sjukdomar för utmanande och utmattande test.

Stadens beslut upphävs

Helsingfors förvaltningsdomstol konstaterar att informationen som gäller Storsjös promenader som nämns i det överklagade beslutet och som Storsjö inte har hörts om, inte har kunnat vara en grund för beslutet.

Två fysioterapeuter har skrivit ett utlåtande på basis av teståket i september där det bland annat konstateras att "klientens fysiska kapacitet inte räcker till en sådan sträcka".

Enligt fysioterapiutlåtandet efter teståket behövde Storsjö ta en paus efter 15 meter och behövde muntlig handledning för att klara trappstegen i bussen.

Hon kan enligt den utredning förvaltningsdomstolen tagit del av inte ens ta fram sin rollator från förrådet utan hjälp eller lyfta sin rollator in i bussen.

Med hänsyn till den utredning som erhållits i ärendet kan Storsjö anses ha svårigheter att röra sig utomhus, vilket avsevärt försvårar hennes möjligheter att använda offentliga kollektivtrafikmedel.


Helsingfors förvaltningsdomstol har också tagit del av ett läkarutlåtande som påvisar att Ethel Storsjö har sjukdomar som påverkar hennes rörelseförmåga.


Med beaktande av dessa utlåtanden och utredning som Storsjös sjukdomar och begränsningar som sjukdomarna orsakar kan Storsjö anses vara gravt handikappad på det sätt som avses i handikappserviceförordningen.


Förvaltningsdomstolen anser att Storsjö inte kan anlita de offentliga kollektivtrafikmedlen utan oskäligt stora svårigheter.

Förvaltningsdomstolen upphäver det beslut social- och hälsovårdsnämndens sektion för klientärenden i Raseborg fattade den 14 oktober 2020, det vill säga att inte bevilja Ethel Storsjö färdtjänst.

Utgående från förvaltningsdomstolens bedömning åläggs sektionen att behandla ärendet på nytt.

Enligt Helsingfors förvaltningsdomstols beslut ska Raseborgs stad ersätta Ethel Storsjös rättegångskostnader i ärendet med 400 euro.

Nu återstår det för staden att foga sig och bevilja Storsjö färdtjänst eller söka om ändring och låta Högsta förvaltningsdomstolen avgöra fallet.

Västra Nyland var först med nyheten. Som källa vid uppdateringen har använts beslutet från Helsingfors förvaltningsdomstol.

Artikeln uppdaterad 10.12 klockan 10.58.