Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Invånarinitiativ: Inga fler kalhyggen i Raseborgs skogar

Vanhoja ja nuoria kuusipuita sammalpeitteisessä metsässä
Bildtext Skog intill bostadsområden borde hanteras extra varsamt, anser de som undertecknat initiativet. Arkivbild.
Bild: Jyri Mikkola

Raseborgs stad måste sluta kalhugga sin skog. Det kräver föreningen Raseborgs natur i ett invånarinitiativ som föreningen har skickat till staden.

Initiativet har samlat totalt 871 namn, av vilka 668 är invånare i Raseborg. Invånarinitiativet började samla in namn den 8 april 2019.

De som har skrivit på initiativet vill att staden övergår till ett skogsbruk som är fritt från kalhyggen och lägger speciellt värde på skogarnas rekreationsmöjligheter.

Vidare vill de att Raseborg garanterar så milda och ringa skötselåtgärder som möjligt intill bostadsområden.

Målsättningen är också att visa att det finns hållbara lösningar för skogsskötsel. I stället för kalhyggen vill Raseborgs natur att Raseborgs stad börjar använda sig av den så kallade kontinuerliga uppdrivningsmodellen.

Källa: pressmeddelande från föreningen Raseborgs natur.