Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hotellföretag i Barösund vill köpa mera mark och bygga flera hus att övernatta i

Från 2021
Uppdaterad 13.12.2021 19:32.
Simulerad flygbild av den kommande stugbyn i Barösund.
Bildtext Företaget som driver hotellet i Barösund i Ingå vill bygga flera små hus för inkvartering.
Bild: The Barö

Hotellverksamheten på Bergvalla i Barösund går så pass bra att ägarna vill köpa mera mark av Ingå kommun. Till planerna hör att bygga så det finns mera inkvartering.

Barösund Sea View har byggt hotellet The Barö och det har visat sig att efterfrågan är större än vad ägarna kan erbjuda med den nuvarande kapaciteten.

Det här kan man läsa i texten till kommunstyrelsens möte som hölls i början av december.

På det område som företaget vill köpa av kommunen planerar man bygga omkring 23 byggnader för inkvartering på totalt 1 800 kvadratmeter våningsyta. Dessutom vill man ha en huvudbyggnad på 500 kvadratmeter och tio lägenheter på 450 kvadratmeter och ett lager på 250 kvadratmeter.

Mera byggrätt på den mark man äger

Det här räcker inte utan företaget föreslår också en ändring av stranddetaljplanen på den fastighet företaget redan äger. Man vill ha en tilläggsbyggrätt för städcentral och förråd och för tio små byggnader för inkvartering. Det här skulle bli ungefär 500 kvadratmeter våningsyta.

Det område som företaget vill köpa är ungefär sex hektar stort och 750 000 euro är ett pris som nämnts i förhandlingarna med kommunen. Men kommunstyrelsen konstaterar att man ännu ska förhandla om priset.

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att Ingå kommun inleder beredningsarbetena för att det ska bli möjligt att utvidga hotellverksamheten i Bergvalla.

Kommunstyrelsen vill också att fullmäktige ger styrelsen befogenhet att förhandla om ett föravtal gällande försäljningen. I föravtalet fastställs sedan priset.

Ingå kommun planerar en invånarträff om utvecklingen och planeringen av Bergvallaområdet i januari 2022.

Ingå kommunfullmäktige behandlar ärendet på måndag 13.12.

Fullmäktige möttes den 13 december och då föreslog Kaj Karlstedt (SFP) att ärendet remitteras. Han tyckte att kommuninvånarna skulle höras innan fullmäktige fattar beslut. Hans förslag fick inget understöd så planeringen inleds.