Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbos hälsostationer kan få servicesedlar nästa år – en del av patienterna skulle överföras till den privata vården

Åbo universitetscentralsjukhus
Bildtext En servicesedel skulle tillåta patienter att uppsöka allmänläkare via den privata vården.
Bild: Arash Matin / Yle

Genom att köpa tjänster från den privata vården skulle Åbo stad kunna minska på väntetiderna för den icke-brådskande vården. Social- och hälsovårdsnämnden beslutar om saken på sitt möte den 15 december.

Enligt Åbo stad finns det en möjlighet att servicesedlarna skulle tas i bruk från och med februari 2022, eller så fort det är möjligt att utföra.

En servicesedel skulle tillåta patienter att uppsöka allmänläkare via den privata vården.

Skulle servicesedlar bli en del av hälsovårdstjänsterna faller det på hälsostationerna att välja vilka patienter som ges över till den privata vården. Patienterna kan alltså inte själva påverka saken.

Uppskattningsvis skulle servicesedlarnas kostnad för staden landa på 1,2 miljoner euro under kommande år.