Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Amerikanska experter: Valet av F-35-jaktplanen fördjupar Finlands samarbetsmöjligheter med Nato och USA – och sänder ett “kraftfullt budskap till Vladimir Putin”

Från 2021
Uppdaterad 11.12.2021 15:31.
Män i gröna armékläder framför ett jaktplan.
Bildtext Valet av jaktplan skickar ett starkt budskap till Putin från europeiska demokratier, menar experter som Svenska Yles korrespondent i USA talat med.
Bild: Valda Kalnina / EPA

Finlands val att köpa 64 st F-35 jaktplan från amerikanska Lockheed Martin gör att landets samarbete med Nato fördjupas ytterligare, förutspår flyganalytikern och jaktplanskännaren Richard Aboulafia.

– F-35 är i högsta grad ett Natoplan. Den har högsta graden av interoperabilitet med Nato och med amerikanska styrkor, säger Aboulafia till Svenska Yle.

Interoperabilitet är militärspråk. Det beskriver förmågan av olika system att fungera tillsammans och kommunicera sinsemellan.

Att Finland nu valt F-35 planen innebär alltså att Finlands jaktplansflotta i framtiden har lätt att samarbeta och utbyta information med USA och andra länder som använder samma plan.

Flygexperten Richard Aboulafia.
Bildtext F-35-planens sensorsystem är överlägsna de andra modellernas system, säger Richard Aboulafia.
Bild: © Diana Bellack Photography

Aboulafia konstaterar att de andra alternativen som Finland hade framför sig inte hade försvårat ett Natointräde eller -samarbete i framtiden, men att F-35 är i en klass för sig i sin “Natokompabilitet”.

Sju europeiska Natoländer använder, eller är på väg att ta i bruk jaktplan av F-35 typen.

– Rafale och Eurofighter är också fullt Natokombatibla val, och Super Hornet också. Men F-35 erbjuder de enklaste möjligheterna till försvarssamarbete med Natoländer.

I den här branschen brukar vi säga att man inte bara köper ett jaktplan, man köper en relation

– Jag tror att Vladimir Putin är den starkaste drivkraften bakom Lockheed Martins och F-35-planens framgång, tillägger Aboulafia som är vice president på konsultbyrån Teal Group.

Hur menar du?

– Se bara på vad som händer vid den Ukrainska gränsen, svarar Aboulafia och hänvisar till den ryska truppmobiliseringen som oroat västvärlden.

Hur påverkar det här beslutet Finlands relation till USA?

– I den här branschen brukar vi säga att man inte bara köper ett jaktplan, man köper en relation. Det är kanske en överdrift, men Finland har länge haft goda relationer till väst och hade säkert haft det också om valet fallit på ett annat plan. Men det här stärker relationen, utan tvekan.

Säkerhetspolitisk expert: Nästan 500 F-35 jaktplan i Europa kommer att ha en stark avskräckande effekt på Putin

Hans Binnendijk är säkerhetspolitisk expert vid den utrikespolitiska tankesmedjan Atlantic Council i Washington.

Han betonar också den säkerhetspolitiska betydelsen av att flera europeiska Natoländer, samt Schweiz och nu också Finland bygger upp sitt luftförsvar på samma F-35-plan.

– Det skickar ett starkt budskap till Putin från europeiska demokratier.

Ett hurudant budskap?

– Att ni står starka och är redo. Det kommer att finnas närmare 500 F-35 plan i Europa i en nära framtid. Det här har en stark avskräckande effekt.

De Natovänliga experterna Binnendijk och Aboulafia tycker Finland gjorde det bästa möjliga valet med tanke på sin säkerhet.

– F-35 var det enda femte generationens jaktplan bland alternativen, med överlägsna egenskaper, säger Binnendijk.

Nato-experten Hans Binnendijk i Washington D.C.
Bildtext Hans Binnendijk är expert på Atlantic Council i Washington.
Bild: YLE/Ville Hupa

Aboulafia menar att samtliga alternativ hade goda egenskaper, men att F-35 sticker ut med sitt “överlägsna” sensorsystem. Finlands försvarsministerium betonade samma egenskap i sin bedömning.

– Det här möjliggör insamlandet av den bästa informationen om vad som sker i luften och nere på marken.

Frågetecken kring produktionskapaciteten

Aboulafia har tidigare kritiserat de enorma kostnader som under två decennier plöjts ner i utvecklingen av F-35.

Plantypen hade stora brister ännu i början av 2000-talet och den har kritiserats för höga driftskostnader. Men miljarderna har lett till ett bra slutresultat, menar han och säger att driftskostnaderna har sjunkit en hel del.

– Det var en stor miss att i början av utvecklingen försöka göra tre olika F-35-varianter inom ramen för samma program. Men slutprodukten är att ganska lyckat jaktplan, med ett överlägset sensorsystem.

Har F-35 någon svaghet i dina ögon?

Tidigare i år meddelade Lockheed Martin att de tillverkar 156 jaktplan per år. Men marknadsefterfrågan verkar nu vara högre än så. Så jag tycker de bör klargöra hur de tänker bemöta efterfrågan, annars kan det bli produktionskapaciteten bli ett problem, säger Aboulafia.