Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Coronaviruset i Österbotten 13.12–19.12

Från 2021
Uppdaterad 19.12.2021 11:50.
En ung man får vaccin
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Söndag 19.12 – 28 nya fall i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar om 28 nya coronafall på söndagen.

Incidensen är nu 195. På lördagen togs 124 test. Totala antalet fall är nu 4884.

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar om 19 nya coronafall på söndagen.

Fyra personer vårdas på sjukhus.

Incidensen är nu 170.

Lördag 18.12 – 25 nya fall i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar om 25 nya coronafall på lördagen.

Incidensen är nu 186. På fredagen togs 616 test. Totala antalet fall är nu 4856.

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt rapporterar om 32 nya coronafall.

Incidensen är nu 168,9.

Fredag 17.12 – 51 nya fall i Österbotten

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterar en sorgligt hög siffra på fredag förmiddag; 51 nya bekräftade fall.

Incidensen hoppar upp till 184. Igår togs 616 test och det totala antalet fall är 4 831.

Fredag 17.12 – Smittad personal på serviceboendet Himalaja

Två nya fall av coronasmitta inom personalen har bekräftats på serviceboendeenhet för åldringar Himalaja 16.12.2021. Enligt preliminära uppgifter har ett dryga 20-tal exponeringar skett bland klienter samt inom personalen i Alppi samt Aurora-enheterna. Smittspårningen pågår och ytterligare 15 arbetstagare har försatts i karantän.

Exponerade klienter vårdas i sina egna rum på samtliga enheter på Himalaja. Klienterna är i effektiverad symtomövervakning.

– Besök på Himalaja enheten rekommenderas ej för tillfället. Ifall nya smittofall inte uppdagas, kan Himalaja enheten övergå till normal dagordning 25.12.2021 vilket även då möjliggör besök på enheterna. Situationen bör dock övervägas kontinuerligt, för risken för följdsmittor föreligger. Korttidsvården på Himalaja är delvis reducerad, och servicen ges vid behov på Bruksgården i mån av möjlighet. Ersättande personal har erhållits till Himalaja-enheten från andra serviceområden samt resultatenheter, detta är vi ytterst tacksamma för inom boendeservicen, säger hem- och anstaltvårdens överläkare Markus Råback.

Fredag 17.12 – Fall i två skolor i Vasa

I Isolahden koulu och Onkilahden yhtenäiskoulu har 16.12 konstaterats ett fall av coronavirussmitta i vardera skolan.

I Isolahden alakoulu har totalt 41 personer exponerats för smittan. I Onkilahden yhtenäiskoulu är de exponerade totalt 54. De exponerade har försatts i karantän i enlighet med hälsomyndigheternas anvisningar.

I båda skolorna fortgår skolgången som normalt för övriga elever. Alla elevers vårdnadshavare samt skolornas personal har informerats om det inträffade.

Fredag 17.12 – 19 nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har 19 nya coronafall att rapportera på fredag morgon.

Incidensen är 166,3 och mellan en och tre personer får sjukhusvård pga coronan.

Torsdag 16.12 – coronavirussmitta vid dagis i Korsholm

Korsholms kommun meddelar att ett fall av coronavirussmitta har konstaterats vid daghemmet Kuperkeikka i Smedsby. Avdelningen Tuulihatut är stängd till 23.12.

Torsdag 16.12 – incidensen stiger i Mellersta Österbotten

Incidenstalet i vårdsamkommunen Soite är nu 101 nya fall per 100 000 invånare under de senaste två veckorna, på onsdagen var motsvarande siffra 88.

Av de tester som just nu tas är 6.2 procent positiva.

På centralsjukhuset i Karleby vårdas just nu sex patienter för covid-19, två av dem vårdas på intensivvårdsavdelningen.

Torsdag 16.12 – exponeringar i daghem och skola i Vasa

Vasa stad meddelar att coronaexponeringar har skett i Kaptensgatans daghem den15.12 och i Vikinga skola den 10.12.

Vid Kaptensgatans daghem har totalt 19 personer försatts i karantän. I Vikinga skola har 25 elever har försatts i karantän.

Torsdag 16.12 – 20 nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterade på torsdagen om 20 nya coronafall. Incidensen stiger från gårdagens 155 till 156 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Under onsdagen togs 608 coronatester i distriktet.

Torsdag 16.12 – 19 nya coronafall i Södra Österbotten

Södra Österbotten rapporterade på torsdagen om 19 nya fall av coronasmitta. Mellan en och tre personer vårdas på sjukhus för covid-19 i distriktet.

Incidensen per 100 000 invånare de senaste två veckorna stiger från gårdagen och är nu 177,2. Under onsdagen togs 820 coronatester.

Onsdag 15.12 – Coronasmitta har bekräftats på serviceboendet Himalaja i Vasa

Enligt de första uppgifterna har ett drygt 20-tal exponeringar inträffat bland klienter och inom personalen i Kataja samt Kastanja-enheterna. Smittspårningen pågår och uppgifter om hur många personer som blir försatta i karantän klarnar när spårningsarbetet forsätter.

De exponerade klienterna vårdas på sina egna rum. Klienterna är i effektiverad symtomövervakning.

Besök på Himalaja Kataja- och Kastanja-enheterna är inte tillåtna för tillfället. I boendets övriga enheter fungerar servicen normalt och besök hos klienterna är tillåtna.

Om inga nya smittofall påträffas kan enheterna återgå till normal dagordning den 21.12.2021.

Onsdag 15.12 – 28 nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterade på onsdagen om 28 nya coronafall. Incidensen stiger från gårdagens 150 till 155 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Under tisdagen togs 662 coronatester i distriktet.

Onsdag 15.12 – coronaläget försämras i Mellersta Österbotten

Sedan början av veckan har 31 nya fall av coronavirussmitta konstaterats i Mellersta Österbotten, under förra veckan konstaterades totalt 26 nya fall. Incidenstalet är 88 smittade per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Myndigheternas coronagrupp i Mellersta Österbotten konstaterar på sitt möte på onsdagen att coronaläget har försämrats i distriktet under den senaste veckan.

Under förra veckan togs 1060 coronatester varav 2,1 procent var positiva. Av de nya smittade befann sig 31 procent i karantän och man kan nu spåra 65 procent av de nya fallen.

På centralsjukhuset i Karleby vårdas just nu fyra patienter för covid-19, två av dem vårdas på intensivvårdsavdelningen.

Onsdag 15.12 – alla Vasabor över 18 år ska få tredje dosen

Vasa stad ordnar coronavaccinering med tidsbokning söndagen den 19.12.2021 mellan klockan 08.00 och 16.00 på Dammbrunnens och Kyrkoesplanadens hälsostation. Vaccintiderna kan bokas elektroniskt eller per telefon.

Drop in –vaccineringen ordnas på fredag den 17.12 mellan klockan 14.00 och 17.30 på Kyrkoesplanadens hälsostation, Kyrkoesplanaden 26.

De Vasabor som är över 18 år och antingen har kraftigt nedsatt immunförsvar och det har gått två månader sedan den andra vaccindosen eller om det har gått fem månader sedan den andra vaccindosen.

Onsdag 15.12 – 37 nya coronafall i Södra Österbotten

Södra Österbotten rapporterade på onsdagen om 37 nya fall av coronasmitta. Mellan en och tre personer vårdas på sjukhus för covid-19 i distriktet.

Incidensen per 100 000 invånare de senaste två veckorna stiger från gårdagen och är nu 176,2. Under måndagen togs 663 coronatester.

Tisdag 14.12 – Närpesenheten vid Yrkesakademin i Österbotten övergår till distansundervisning

På Närpesenheten vid Yrkesakademin i Österbotten har fall av coronasmitta konstaterats. Enheten övergår nu till distansundervisning med omedelbar verkan, skriver man i ett pressmeddelande.

Distansundervisningen pågår fram till 31.12.

Alla studerande och personalen på Yrkesakademin i Österbotten har informerats om exponeringen, och smittspårningen har påbörjats.

Tisdag 14.12 – coronasmitta i daghem och skolor i Vasa och Korsholm

På måndagen konstaterades nya fall av coronasmitta bland elever i Mustasaaren keskuskoulu i Korsholm. Alla elever i årskurs åtta samt berörda lärare har försatts i karantän till och med den 21 december.

I ett pressmeddelande skriver kommunen att alla berörda har blivit informerade och att smittspårningen pågår.

Vasa stad meddelade på tisdagen om ett coronafall vid daghemmet Klemettilän päiväkoti den 7 december. De som exponerats för smittan har försatts i karantän enligt hälsomyndigheternas anvisningar.

Den övriga verksamheten vid daghemmet fortsätter som vanligt.

Också vid gymnasiet Vaasan lyseon lukio inträffade en coronaexponering den 7 december. En undervisningsgrupp har försatts i karantän.

Tisdag 14.12 – 16 nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Vasa sjukvårdsdistrikt rapporterade 16 nya coronafall på tisdagen. Incidensen stiger från gårdagen och är nu 150.

Under måndagen togs 826 coronatester i distriktet.

Tisdag 14.12 – 33 nya coronafall i Södra Österbotten

Södra Österbotten meddelade på tisdagen om 33 nya fall av coronasmitta. Ett fåtal personer vårdas på sjukhus för covid-19 i distriktet.

Incidensen per 100 000 invånare de senaste 14 dagarna stiger från gårdagen och är nu 168,4. Under måndagen togs 624 coronatester.

Måndag 13.12 – ännu ett coronafall i Vasaskola

I Vikinga skola har ett coronafall konstaterats 7.12. Totalt 46 personer har exponerats.

De exponerade har satts i karantän, för övriga elever fortsätter skolgången som vanligt.

Måndag 13.12 – smittspridningen ökar igen något i Mellersta Österbotten

Mellersta Österbottens vårdsamkommun Soite meddelar att antalet bekräftade coronafall igen tycks öka något i området.

Under förra veckan bekräftades totalt 26 nya fall då antalet veckan innan låg på 20. 1060 tester togs under veckan. 2,1 procent av testerna var positiva, även det är en ökning jämfört med veckan innan.

Av de smittfall som hittades under veckan var merparten ickevaccinerade eller personer som inte fått två vacciner.

På måndagen fanns fem coronapatienter intagna på centralsjukhuset i Karleby, varav två fick intensivvård. Även vårdbehovet har ökat, konstaterar Soite i sin lägesöversikt. Sedan pandemins början har totalt sex personer i Mellersta Österbotten mist livet i covid-19.

Incidenstalet i Mellersta Österbotten ligger nu på 59 nya fall per 100 000 invånare på 14 dagar.

Måndag 13.12 – fyra nya fall i Österbotten

I Vasa sjukvårdsdistrikt har fyra nya coronafall bekräftats under det senaste dygnet. Sedan pandemins början har totalt 4716 fall bekräftats.

Under gårdagens togs 248 tester.

Incidenstalet i distriktet ligger nu på 143 nya fall per 100 000 personer på 14 dagar.

Måndag 13.12 – nytt smittfall i Keskuskoulu i Korsholm

Det coronafall som konstaterades vid Kvevlax lärcenter 7.12 visade sig vara negativt när testet analyserades på nytt. Karantänerna bryts och elever och lärare kan återgå till skolan, skriver Korsholms kommun i ett pressmeddelande.

Samtidigt har ett nytt coronafall konstateras vid Mustasaaren Keskuskoulu. Elever och lärare har exponerats 7.12.

Måndag 13.12 – 15 nya fall i Södra Österbotten

I Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt har 15 nya coronafall bekräftats det senaste dygnet. Fyra personer i distriktet behöver sjukhusvård för covid-19.

Incidenstalet i distriktet ligger nu på 160,6 nya fall per 100 000 invånare på 14 dagar.

329 tester togs under gårdagen.

Måndag 13.12 – coronafall i Vasaskola

I Keskuskoulu i Vasa har ett coronafall konstaterats 11.12. Totalt 66 personer har exponerats.

Av dem som exponerats är 56 elever och tio hör till personalen. De exponerade har satts i karantän, för övriga elever fortsätter skolgången som vanligt, skriver staden i ett pressmeddelande.