Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Sju vill bli stadsdirektör i Raseborg – så här presenterar de sig själva

Grön golvmatta/hallmatta med texten Raseborg och stadens logo
Bildtext Raseborg ska få en ny stadsdirektör hösten 2022. I texten presenterar vi dem som ansökt om jobbet.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Sju personer vill bli stadsdirektör i Raseborg. Vi har tagit en titt på deras ansökningar.

Vi har försökt nå alla som lämnat in en ansökan om att bli stadsdirektör. Två har avböjt intervju och två lyckades vi inte nå. Däremot har vi fått se deras arbetsansökningar.

Fyra av kandidaterna bor i Raseborg medan de övriga kommer från Grankulla, Lojo och Salo.

Här nedan presenterar vi alla kandidater.

Ekenäsbon Frank Hoverfelt är vd för Raseborgs energi.

– Jag är mycket intresserad av samhällsfrågor och jag vill ha en aktiv roll i utvecklingen av lokalsamhället, säger Hoverfelt som tror att han kunde tillföra stadens organisation ett gott ledarskap, ekonomiskt tänkande, innovationsförmåga och utvecklingsanda.

Han ser det som en fördel att han redan känner en stor del av politikerna och tjänstemännen och har ett stort kontaktnät och lokalkännedom. Hoverfelt är tvåspråkig.

Man på kontor
Bildtext Frank Hoverfelt säger sig ha en brinnande förkärlek för Raseborg och Västnyland.
Bild: Johanna Lindholm/Yle

År 2023 övergår en stor del av städernas organisation och ekonomi till de nya välfärdsområdena. Det här förändrar också stadsdirektörernas arbete.

– Så som under alla förändringar behövs ett gott ledarskap. Samtidigt blir ju också väldigt många delar kvar i staden och det finns kanske mera tid att lägga fokus på dem när verksamhetens omfång minskar, bedömer Hoverfelt.

Timo Kiviaho bor i Salo och har en lång internationell arbetserfarenhet. För tillfället jobbar han som exportchef vid hamnarna i Dalsbruk och Salo.

Tidigare har han jobbat bland annat i Kina, Singapore och London. Han har en lång rad språkkunskaper och en magisterutbildning från den finska handelshögskolan i Helsingfors.

– Raseborg kunde bli en av de mest lockande, trygga och aktiva städerna längs Finska vikens kust under min ledning, fastslår Kiviaho.

Timo Kiviaho.
Bildtext Timo Kiviaho sökte också stadsdirektörsjobbet i Raseborg år 2015.
Bild: Timo Kiviaho

Han säger att han som ledare tror på teamarbete, öppenhet, livskraft, nya idéer och talkoanda.

När vi pratas vid lyfter Kiviaho också fram hotbilder i form av eventuella oljeolyckor och han upplever att han har en bra beredskap i sådana situationer.

Timo Kiviaho är eller har varit aktiv i partiet Blå framtid.

Kari Wikholm har en bakgrund i affärslivet. Han jobbar som konsult på sitt eget bolag och lyfter gärna fram affärstänkande i ledarskap. Han flyttade till Raseborg år 2003 och hans hemadress finns i Billnäs.

"Jag vill gärna bli stadsdirektör i Raseborg eftersom det skulle erbjuda mig lämpliga utmaningar i det här skedet av min karriär" skriver Wikholm i sin ansökan.

Han säger sig ha jobbat mest ensam den senaste tiden och saknar nu en organisation att jobba tillsammans med.

– Jag tycker att mycket kunde göras bättre i Raseborg gällande boende, skolfrågor och affärsliv, säger Wikholm när vi pratas vid.

Kari Wikholm
Bildtext Kari Wikholm vill jobba för att få fler företag och nya invånare till Raseborg.
Bild: privat

Enligt Kari Wikholm är det nu dags för en ny typ av stadsdirektör i Raseborg. Själv lyfter han fram att han är politiskt obunden och har kontakter till affärslivet.

Pia-Lisa Sundell är den enda kvinnan bland de sökande. Hon bor i Grankulla och är verksamhetsledare för Barnavårdsföreningen i Finland. Hon är politices magister och har också en ledarskapsutbildning.

Hon säger sig vara utvecklingsorienterad med ett gott ekonomiskt kunnande och hon vill vara en entusiasmerande stadsdirektör och lyfter fram hållbarhet, jämlikhet och starkt näringsliv som saker hon vill jobba för.

Pia Sundell, verksamhestledare för Barnavårdsföreningen
Bildtext Pia-Lisa Sundell vill att Raseborg ska vara en attraktiv arbetsgivare och en stad med inflyttning och starkt näringsliv.
Bild: Annika Sylvin-Reuter

"Tillsammans med personalen, beslutsfattare och invånarna i Raseborg vill jag vara med om att utveckla Raseborg till en livskraftig, hållbar och stark kommun" skriver hon i sin ansökan.

Sundell lyfter också fram vikten av gott arbetsklimat och välfungerande kommunikation.

Hon är politiskt aktiv inom Svenska folkpartiet och vice ordförande för Svenska kvinnoförbundet.

Teuvo Tuominen står vid en desk i klädd en blå pikéskjorta.
Bildtext Teuvo Tuominen ville denna gång avstå från intervju.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Teuvo Tuominen har en teknisk utbildning och bor i Ekenäs. Han beskriver sig själv som intelligent, drivande, van att hålla i stora projekt, bra på marknadsföring och på att medla. Ur hans ansökan framgår inte vad han arbetar med i dag.

Jorma Eskola är agrolog till utbildningen och bor i Lojo. Han har också en elutbildning och arbetserfarenhet från byggbranschen och affärslivet. Han uppger i sin ansökan att han tycker om att idrotta, fotografera och läsa.

Raseborgaren Johan Wide uppger i sin ansökan att han har avlagt högre högskoleexamen och arbetat inom statsförvaltningen. Dessutom uppger han som löneanspråk att han (om han fick tjänsten) önskar sig en lön som är tio procent mindre än den lägsta lönen som betalas ut inom staden. Mellanskillanden till den lön som betalas till nuvarande stadsdirektör skulle oavkortat gå till klimatarbete. Något annat om sina visioner som stadsdirektör avslöjar han inte.

Den nuvarande stadsdirektören Ragnar Lundqvist går i pension hösten 2022.