Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Starka lukter skapar oro vid Käringmossens soptipp

Från 2015
Bildtext Experiment med sopsortering på Käringmossen 2012.
Bild: Kirsi Silvennoinen

En enkät visar att invånarna kring Käringmossens soptipp inte lider av stora hälsobesvär. Men invånarna är oroliga.

- Baserat på enkäten har invånarna inte allvarliga hälsoproblem. Det ser ut som att de har lika bra hälsa som andra Esbobor. Men å andra sidan är de oroliga och tycker miljön är otrivsam, och det ska man inte bagatellisera, säger hälsovårdsdirektör Eetu Salunen på Esbo stad.

De har stora problem med trivseln och är oroliga för sin hälsa.

Eetu Salonen, hälsovårdsdirektör i Esbo

- De har stora problem med trivseln och är oroliga för sin hälsa fastän den upplevda hälsotillståndet är ganska bra, som hos Esbobor.

Av dem som svarat på enkäten säger 47 procent att deras hälsotillstånd är ganska bra och 30 procent att dem har en medelmåttig hälsa.

Starka lukter stör invånarna

De två problem som stör invånarna kring Kärringmossen mest är lukter och buller. 39 procent av dem som svarat på enkäten säger att de känner lukten av soptippen varje vecka, 6 procent känner lukter varje dag. Lukterna är starka.

- De invånare som varit i kontakt med mig har varit överraskande över att det inte kommit mer allvarliga resultat från enkäten, eftersom de hela tiden upplever symtom och tycker det är stora bekymmer med damm och lukt på området, säger Veera Ruoho (Sannf.) som är medlem i social- och hälsovårdsnämnden.

Lukterna från soptippen upplevs som störande. 36 procent av dem som känner lukter från soptippen tycker det är mycket störande, 31 procent ganska mycket störande och 29 procent någorlunda störande.

17 procent får huvudvärk och 15 procent har fått luftvägssymtom av lukten.

Invånarna säger att de får symtom av lukterna. Hos 23 procent av dem som känner lukt från soptippen irriterar lukterna näsan, 17 procent får huvudvärk och 15 procent har fått luftvägssymtom av lukten.

Soptippen sänker fastigheternas värde anser invånare

90 procent av dem som svarat på enkäten säger att Käringmossens soptipp sänker närliggande bostäders och tomters värde.

De flesta som svarat på undersökningen har tagit till åtgärder på grund av soptippen. 37 procent har tagit kontakt med invånarförening och 66 procent har talat med grannarna.

Hälsogranskningar ska göras

Invånarna kring Kärringmossens soptipp får gå på en hälsogranskning som Esbo stads social- och hälsovårdsverk ordnar vid årsskiftet.

Om det visar sig i hälsogranskningarna att invånarna har problem med hälsan får det inte mörkas

Veera Ruoho (Sannf.)

- Hittills har 64 personer anmält sig till hälsogranskningen, säger hälsovårdsdirektör Eetu Salunen.

- Det är bra om invånarna är friska. Men om det visar sig i hälsogranskningarna att invånarna har problem med hälsan får det inte mörkas, det måste komma till vår kännedom i social- och hälsovårdsnämnden. Jag har hört av invånarna att de har luftvägssymtom och huvudvärk, några har svimmat utan orsak, säger Veera Ruoho (Sannf.)

Enkäten skickades till dem som äger en fastighet inom en och en halv kilometers avstånd från Käringmossens soptipp. Dessutom var det möjligt för vem som helst att delta i enkäten på nätet.

I Esbo var svarsprocenten 44 procent, 115 personer som hör till målgruppen svarade på enkäten. I Kyrkslätt var svarsprocenten 25 procent, 22 Kyrkslättbor svarade på enkäten.