Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

"Det tyngsta har varit att bli misstrodd av stadens tjänstemän" – Karisbon Ethel Storsjös juridiska ombud och barnbarn om den utdragna processen kring rätten till färdtjänst

Från 2021
Porträttbild på Karin Cederlöf
Bildtext Ethel Storsjös barnbarn, juristen Karin Cederlöf tror inte Raseborgs stad har juridiska argument för att kunna överklaga Helsingfors förvaltningsdomstols beslut.
Bild: privat

Ethel Storsjö, numera 90 år, har bland annat känt sig nervös och förföljd när hon rört sig med hjälp av rollator och stödperson en kort bit från sitt hem i Karis. Nu verkar en drygt två år lång väntan på färdtjänst ändå vara över.

Storsjös juridiska ombud Karin Cederlöf tror inte Raseborgs stad kommer att överklaga förvaltningsdomstolens beslut.

– Vi är verkligt lättade och glada. Särskilt mormor har känt sig orättvist behandlad så därför känns det fint att äntligen få upprättelse i det här ärendet.

Det säger Karin Cederlöf, jurist och dotterdotter till Ethel Storsjö. Det är hon som fört sin mormors talan i den långa, juridiska processen.

– Allt det här började sommaren 2019, det är i över två år vi hållit på och det har gått många varv via kommunen och så har vi varit två gånger i förvaltningsdomstolen. Det har nog varit en lång, utdragen och tung process.

– Det tyngsta har kanske ändå varit att bli misstrodd av stadens tjänstemän. Det har känts hopplöst och därför är det skönt att beslutet äntligen kom och vi har fått upprättelse.

Det är inte så här det ska vara, målet är att äldre personer ska få bo hemma och man ska inte vara som en fånge i sitt eget hem och inte kunna komma ut

Karin Cederlöf, jurist och barnbarn till Ethel Storsjö.

Hur har ni skött butiksresor med mera under den här tiden?

– Det är min mamma som skött det. Vi bor på olika orter så därför har det varit problematiskt att min mormor inte kunnat sköta sådana ärenden själv, men min mamma har, som tur är, haft möjlighet att åka dit ett par gånger i veckan. Det är inte så här det ska vara, målet är att äldre personer ska få bo hemma och man ska inte vara som en fånge i sitt eget hem och inte kunna komma ut.

Hoppas på ursäkt av staden

Staden har inte hört av sig till Ethel Storsjö eller hennes anhöriga sedan beslutet från Helsingfors förvaltningsdomstol.

– Vi hoppas ännu få höra av staden. Vi upplever att en ursäkt vore på sin plats, särskilt i fråga om den här övervakningen som utfördes.

En orsak till att Raseborgs stad nekade Ethel Storsjö rätt till färdtjänst var att hon hade setts röra sig ute i Karis. Raseborg hade mottagit rapporter, bland annat av en anställd på staden.

– Det här användes som grund. Det fanns till och med en karta, där stadens handikappenhet tyckte att den här tjänstemannen skulle förtydliga var min mormor hade befunnit sig. Det här var riktigt nära hennes hem.

Helsingfors förvaltningsdomstol har i sitt beslut 26.11.2021 slagit fast att rapporten där Ethel Storsjö setts röra sig utomhus inte kan ligga som grund att neka henne färdtjänst.

– Därför hoppas vi att staden förstår att be om ursäkt för att de använde sådana här metoder som inte hör hemma i beredningen av färdtjänst eller andra ärenden.

Hon kände sig fundersam och till och med nervös. När hon gick ute med rollator och sin stödperson så funderade hon om hon blev förföljd och övervakad och om någon rapporterade om var hon rörde sig

Karin Cederlöf om sin mormor efter rapporten om att Storsjö sågs gå ute i Karis.


Karin Cederlöf berättar att hennes mormor kände sig instängd efter att hon fick höra att hon hade blivit övervakad.

– Hon kände sig fundersam och till och med nervös. När hon gick ute med rollator och sin stödperson så funderade hon om hon blev förföljd och övervakad och om någon rapporterade om var hon rörde sig. Nu har hon kommit över det, men det var obehagligt för henne.

Vad händer nu?

– Vi hoppas att staden behandlar ärendet så fort som möjligt. Vi vet att social- och hälsovårdsnämndens sektion för klientärenden har sitt följande möte den här veckan (15.12), men vi får se.

Karin Cederlöf upprepar att staden inte har hört av sig till Ethel Storsjö eller till de anhöriga.

– Om inte ärendet tas upp på följande möte så kan det nog gå till nästa års sida. Den här sektionen möts inte så ofta och det har vi upplevt också tidigare under processen; att staden skjuter upp eller det har åtminstone känts ur vår synvinkel att de inte har haft bråttom att behandla ärendet.

Om staden besvärar sig till Högsta förvaltningsdomstolen, hur skulle det kännas för er?

– Nog skulle det kännas hemskt, men jag har svårt att tro att de skulle överklaga beslutet från Helsingfors förvaltningsdomstol, vars argumentering var så entydig. Jag vet inte vilka juridiska argument staden kunde ta till för att motivera ett överklagande.

Problematiskt om beslut kring handikappservicelag fattas av personer utan juridisk kunskap

Karin Cederlöf hoppas att andra familjer som är i liknande situation uppmuntras att söka ändring om de upplever att en kommun har fattat fel beslut.

– Jag hoppas samtidigt att vårt fall kunde leda till en bredare diskussion om hurdana problem det finns i de här processerna; dels gällande färdtjänst, dels handikappservice.

Cederlöf ser det som ett stort problem att processerna drar ut på tiden, i synnerhet som det gäller äldre människor.

– Den första besvärsinstansen är ett kommunalt organ, ofta social- och hälsovårdsnämnden, där det sitter politiskt tillsatta beslutsfattare som oftast inte har någon juridisk kunskap.

Det här blir enligt Cederlöf problematiskt eftersom man i bland annat beslut om färdtjänst ska bedöma om den sökande uppfyller kriterier i handikappservicelagen.

– Eftersom politikerna ofta inte har insyn i det här så går beslutet i regel enligt beredningen. Det här är något som faktiskt borde ändras i de här processerna, säger Karin Cederlöf.

Raseborgs stad kommenterar inte domstolsbeslutet

Raseborgs social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg meddelar att hon inte kan kommentera enskilda sekretessbelagda fall.

Sektionen för klientärenden möts 15.12, men vilka ärenden som kommer upp är inte offentliga.

"Vi har gemensamma uppgjorda och godkända kriterier, besluten bygger på direktiv, lagar och uppgjord servicebedömning samt domstolars tidigare domar är vägledande vid beslut. Beviljande av färdtjänst bygger således på detta", skriver social- och hälsovårdsdirektör Benita Öberg i e-post till Yle Västnyland.