Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

OECD: Finland har ambitiösa klimatmål men måste jobba hårdare för att nå dem – skogsbruket och bilberoendet får kritik

Från 2021
Stockar på rad efter skogsavverkning.
Bildtext Finland behöver göra mer för att skydda den biologiska mångfalden, och där är framför allt skogsbruket och jordbruket en utmaning.
Bild: Simon Eliasson

Utsläppen minskar i Finland, men inte tillräckligt fort. Konsumtionen och avfallsmängden ökar, och den biologiska mångfalden är under konstant press både på grund av jordbruket och skogsbruket, säger OECD i en ny rapport.

Finland har ett starkt rykte som globalt ledande i klimatpolitik och hållbar utveckling. Men trots att Finland lagt upp ett mål om klimatneutralitet 2035 lämnar de konkreta åtgärderna för att nå det målet fortfarande en del att önska, säger OECD.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD utvärderar regelbundet hur olika länders klimatarbete ser ut och rapporten om Finland har publicerats i dag. Det är tredje gången OECD utvärderar Finlands klimatarbete, senaste rapport kom 2009.

– Finland måste omvandla sina ambitiösa strategier till effektiva och konsekventa åtgärder, säger Rodolfo Lacy, direktör för OECD:s miljödirektorat, på en pressträff om rapporten i dag.

Finland konsumerar och slänger bort bara mer

Rapporten kritiserar bland annat att både materialkonsumtionen och avfallsmängden i Finland bara ökar, trots att utvecklingen borde gå i motsatt riktning. Också övergödningen av vattendrag har ökat.

Nu behöver Finland fatta beslut om incitament som styr den ekonomiska återhämtningen från coronakrisen i en grön riktning, mot investeringar och innovationer för den gröna omställningen, säger OECD.

Skogsindustrin sätter press på den biologiska mångfalden

Rapporten lyfter fram att både jordbruket och skogsbruket i Finland lägger press på den biologiska mångfalden. Enligt rapporten försvagar Finlands skogsbruk skogarnas livsmiljö. OECD säger att det inte har gjort mycket för den biologiska mångfalden i Finland, trots framsteg på många andra fronter.

Rapporten föreslår att Finland minskar på sin användning av biomassa genom att minska på energibehovet, och föreslår också att naturvården stärks i privatägda skogar.

Bilister borde få mindre stöd

Enligt OECD är Finland för beroende av personbilstrafik. Finland borde avveckla stöden som går till bilägare och arbetspendling med bil, som till exempel gratis parkering på arbetsplatser. Dessutom borde kollektivtrafiken få ta mer plats på vägarna.