Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Partierna eniga: Ny lag ska trygga forskningen och utvecklingen i Finland

Från 2021
Uppdaterad 13.12.2021 16:17.
Mobiltelefoner
Bildtext Under Nokias storhetsdagar räckte deras satsningar på mobiltelefoni till för att hålla igång forskningen och utvecklingen, men då Nokia föll rasade också utvecklingen av möjliga framtida succéprodukter.
Bild: EPA/ADRIAN BRADSHAW

De bedrövligt dåliga satsningarna på forskning och utveckling hotar hela Finlands framtid. Nu föreslår en parlamentarisk arbetsgrupp att anslagen till forskning och utveckling ska tryggas med en lag.

Finland har redan länge haft som mål att satsa en summa som motsvarar fyra procent av bruttonationalprodukten på forskning och utveckling. Det bedöms vara en nivå som kunde trygga landets ekonomiska framtid.

Under Nokias storhetsdagar räckte deras satsningar på mobiltelefoni till för att hålla igång forskningen och utvecklingen, men då Nokia föll rasade också utvecklingen av möjliga framtida succéprodukter.

Trots att satsningarna ökat en aning under senare år ligger de ännu under tre procent av BNP, vilket många ser som ett problem. Då företagen inte utvecklar nya produkter finns det få orsaker att investera i Finland, och företagen börjar lägga ner arbetsplatser.

I juni tillsatte regeringen därför en parlamentarisk arbetsgrupp där alla politiska partier tillsammans med näringslivet skulle fundera över hur Finland skulle kunna förbättra satsningarna på forskning och utveckling. Den arbetsgruppen blev klar med sitt arbete måndag förmiddag.

Tillsammans föreslår de politiska partierna en ny finansieringslag.

Finland ska nå sitt mål 2030

Den bärande tanken är att staten ska satsa en tredjedel av de pengar som behövs och företagen två tredjedelar. Tidigare erfarenheter visar att företagen ofta vågar satsa på att utveckla nya produkter och lösningar om de får hjälp med en tredjedel av finansieringen.

Den nya lagen borde träda i kraft 2023, och från och med det borde staten öka sina satsningar på forskning och utveckling med ungefär 200 miljoner euro per år fram till år 2030. Om företagen satsar dubbelt mer per år väntas de totala satsningarna vid årtiondets slut att motsvara den önskade andelen på fyra procent av BNP.

I praktiken borde staten alltså satsa 1,33 procent av BNP på forskning och utveckling år 2030.

En tanke med att stifta en lag som binder alla partier är att företagen ska kunna lita på att staten stöder också långsiktiga projekt.

Om statens satsningar på forskning- och utveckling varierar enligt vilka partier som sitter i regeringen leder det lätt till att företagen inte vågar satsa på mera krävande utvecklingsprojekt.

Detaljerna klarnar senare

Många detaljer är ännu olösta. Till exempel har arbetsgruppen inte tagit ställning till varifrån pengarna ska tas. Det måste varje regering fatta enskilda beslut om.

Arbetsgruppen föreslår att regeringarna ska göra upp långsiktiga finansieringsplaner för understödet till forskning- och utveckling.

Redan nu kan företag få olika stöd för sitt forsknings- och utvecklingsarbete.

Arbetsgruppen föreslår att företag som satsar på forskning- och utveckling i framtiden också ska kunna få skattelättnader. Det hoppas man ska få fart på utvecklingsarbetet inom små- och medelstora företag. De kunde bland annat öka sitt samarbete med yrkeshögskolor.