Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

"Hoppas att det blir det nya normala" – från årsskiftet börjar fler truppförband erbjuda gemensam inkvartering för kvinnliga och manliga beväringar

Från 2021
Försvarsmakten går in för gemensamma stugor - Spela upp på Arenan

Försvarsmakten utvidgar försöket med gemensam inkvartering för manliga och kvinnliga beväringar. De "blandade stugorna" blir ett alternativ vid största delen av truppförbanden vid årsskiftet.

- För mig var det en ganska självklar sak hela tiden, jag tycker det är mer naturligt med gemensam inkvartering. Då man är på övningar i skogen spelar det ändå ingen roll, då är man tillsammans hela gruppen. För mig känns det som att det blir bättre gemenskap, säger underofficerselev Nicolina Nordman.

- Det gäller bara att ha respekt för varandras rutiner och sätt att leva, men om man har det så funkar det nog bra, instämmer underofficerselev Max Rehell.

upinniemen varauskunta.  Max Rehell.  Aliupseerioppilas.
Bildtext Underofficerselev Max Rehell gillar systemet med "blandade" stugor.
Bild: Markku Rantala / Yle

De har båda gjort sin underofficersutbildning vid Kustbrigaden i Obbnäs i Kyrkslätt. Brigaden var det första av marinens truppförband att införa gemensam inkvartering, så kallade blandade stugor, för kvinnliga och manliga beväringar i början av 2021.

Sofia Reihe.  Kapteeniluutnantti. Komppanianpäällikkö. Viestikomppania. Rannikkoprikaati.
Bildtext Kaptenlöjtnant, kompanichef Sofia Reihe.
Bild: Markku Rantala / Yle

Också ur ledningens synvinkel har försöket utfallit väl, intygar kaptenlöjtnant Sofia Reihe som är chef för brigadens signalkompani. Några särskilda praktiska arrangemang har inte varit nödvändiga.

- Vi har alltid tagit emot kvinnliga beväringar vid den här enheten, jag tycker det är bra att det här alternativet finns, säger Reihe.

Välja eller välja bort

Huvudstaben är likaledes nöjd med resultaten, och från och med årsskiftet införs gemensam inkvartering vid alla truppförband som utbildar beväringar, med undantag för flygflottiljerna.

Största delen av beväringarna som rycker in från och med årsskiftet kommer därmed att få välja, eller välja bort, gemensam inkvartering då de rycker in. Beväringarna har också rätt att ändra sig senare under tjänstgöringen.

Försöket med gemensam inkvartering började - på initiativ av beväringarna själva - med sommarkontingenten 2020 inom armén, på reservofficerskurs 256 i Markstridsskolan, samt i Kajanalands brigad och Karelska brigaden. Försöket utvidgades från och med början av 2021 till Kustbrigaden och Flygkrigsskolan.

Tupa,  Varusmiesten tupa,  majoitus,  viestikomppania,  Rannikkoprikaati.
Bildtext Signalkompaniet i Obbnäs inväntar nya rekryter.
Bild: Markku Rantala / Yle

Försvarsmakten ser försöket som ett led i strävan att utveckla beväringsutbildningen och främja beväringarnas jämlikhet. Sammanhållningen och informationsgången har förbättrats, och truppförbanden kan använda sina utrymmen effektivare.

- Nog har det blivit bättre, vi har en enhetlig enhet nu då kvinnor och män kan bo i samma stugor. Och de som inte vill bo i gemensamma stugor har det också på sätt och vis bättre, alla har möjlighet att tjänstgöra på det sätt de tycker är bäst och det tycker jag funkar bra, säger Sofia Reihe.

viestikomppania,  upinniemi, sotilaat metsässä,  käskynjako,  talvikuvaa.
Bild: Markku Rantala / Yle

Även de övriga nordiska länderna, bland dem Norge, har goda erfarenheter av gemensam inkvartering. Norska försvarsmakten gick in för blandade stugor samtidigt då systemet med könsneutral värnplikt infördes år 2016.

Könsneutral värnplikt är tillsvidare inte aktuellt i Finland, men om uppbåden blir obligatoriska också för kvinnor kan det leda till att allt fler kvinnor gör frivillig militärtjänst - och då kan det bli aktuellt med fler manliga och kvinnliga soldater under samma tak.

Försvarsledningen uppmuntrar aktivt kvinnor att söka sig till frivillig tjänstgöring. Närmare 900 kvinnor har gjort frivillig militärtjänst under 2021, vilket är nytt rekord.

Monitoimialus Louhi.
Bildtext Beväringar på stödfartyget Louhi, december 2020.
Bild: Jorge Gonzalez / Yle

Under terrängövningar - och ombord på Marinens fartyg - har gemensam inkvartering varit normen ända sedan kvinnor började göra frivillig militärtjänst på 1990-talet.

Vid Kustbrigaden har intresset för gemensam inkvartering hittills varit något högre bland kvinnorna, omkring 50-60 procent, jämfört med 40-50 procent bland männen.

Motverkar mobbning

Varken Nicolina Nordman eller Max Rehell ser några nackdelar med systemet. Blandade stugor bidrar också till att motverka mobbning, sexistiska skämt och annat osakligt bemötande.

- De flesta här har väldigt goda värderingar, här är nolltolerans för trakasserier och det talas också mycket om det i början, säger Nicolina Nordman.

- I min stuga gick allting bra, men nog har man hört om vissa fall där just respekten har fattats, säger Max Rehell.

- De som går med på att bo i gemensamma stugor har kanske en öppnare vy på världen och där händer det inte på samma sätt, men inte försvinner det ju helt. Det viktigaste är att fallen utreds och att man ser till att det inte händer på nytt, säger Sofia Reihe.

Känns det som om gemensam inkvartering är på väg att bli det nya normala?

- Nog hoppas jag att det blir det nya normala. Vi är kanske inte riktigt där ännu, att alla automatiskt bor i gemensamma stugor, men det är bra att alternativet finns.