Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Skolelevers kondition oroväckande dålig – beväringarnas näst sämst någonsin

Från 2021
Uppdaterad 15.12.2021 09:14.
tyngder
Bildtext Muskelkonditionen hos skolbarn har försämrats sedan i fjol.
Bild: Silja Viitala / Yle

Resultaten från det nationella Move!-testet där femte- och åttondeklassares fysiska förmåga och rörlighet testas, är oroväckande. Försämrad kondition kan leda till att de inte orkar i vardagen.

Det nationella Move!-testet, där femte- och åttondeklassares fysiska förmåga och rörlighet testas, visar att omkring 40 procent av eleverna har så dålig fysisk funktionsförmåga att det kan bli svårare för dem att orka i vardagen.

Resultaten är sämre än på länge. Särskilt har muskelkonditionen hos barn och unga blivit sämre jämfört med ifjol.

Testet mäter skolbarnens styrka, uthållighet, rörlighet, motoriska förmåga och balanssinne. I testet deltog omkring 100 000 elever.

Pojkar har fortfarande sämre rörlighet

Det är fortfarande pojkarna som har sämre rörlighet, även om den förbättrats en aning från ifjol. Pojkarna har fortfarande svårt att klara av vissa rörelser.

Omkring en fjärdedel av pojkarna i åttan klarar inte av att sitta rakryggade med händerna på låren, och omkring 15 procent klarar inte av huksittande, vilket är det sämsta resultatet på fem år.

I femman är det en ungefär lika stor andel av pojkarna som inte klarar av den här rörelsen.

En ung man i huksittande ställning med händerna mot taket.
Bildtext Omkring 15 procent av pojkarna i både femte- och åttondeklass klarar inte av huksittande.

Flickorna klarar sig betydlig bättre. Det är bara sex procent av flickorna som inte klarar av övningen, i både femte och åttonde klass.

Samma trend syns också i andra rörlighetstest. Pojkarna har sämre resultat än flickorna i alla rörlighetstest, men rörligheten har förbättrats lite jämfört med ifjol.

Också muskelstyrkan hos barn och unga har blivit sämre, särskilt då det gäller bålmusklerna.

Beväringarnas uthållighet historiskt dålig

Resultaten för beväringar har sällan varit så här dålig. I år var beväringarnas uthållighet näst sämst i hela mätningshistorien. Sämst var den år 2019.

I konditionstestet som 20 000 beväringar i åldern 19 år gjorde utvärderades uthålligheten och muskelkonditionen.

Sotilaat marssivat.
Bildtext Sedan 1970-talet har beväringarnas uthållighet och muskelkondition försämrats drastiskt.
Bild: Petri Aaltonen / Yle

Båda delarna visar allt sämre resultat, där deras aerobiska kondition har försämrats under hela mätningshistorien med undantag av några år.

Löptestet som mäter uthållighet var näst sämst någonsin.

Betydande konsekvenser

Förutom att barn och unga kan ha svårt att orka i vardagen, kan försämrad kondition också ha betydande konsekvenser för folkhälsan och samhällsekonomin.

I årtionden har uthålligheten och muskelkonditionen hos beväringarna försämrats – och kroppsvikten ökat.

Det här är en trend som ser ut att fortsätta. Samma oroväckande trend syns också i Move!-mätningarna för eleverna i femte- och åttondeklass.

– Resultaten har en enorm betydelse för befolkningens framtida sjukfrekvens, arbetsförmåga, pensionering och även dödlighet, säger Tommi Vasankari, chef för UKK-institutet.

UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari.
Bildtext Enligt Tommi Vasankari leder ökningen av beväringarnas kroppsvikt tillsammans med försämringen i den fysiska konditionen ofrånkomligen till en växande sjukdomsbörda.
Bild: Yle / Päivi Nieminen

Försämringen i den fysiska konditionen leder till utmaningar i vardagen, enligt Vasankari.

Övervikt, dålig kondition, brist på motion och mycket sittande är alla betydande hälsorisker.

– Konsekvenserna märks i framtiden bl.a. som ökande arbetsoförmåga och samhällsekonomiska kostnader. Redan för närvarande uppgår kostnaderna för bristfällig fysisk aktivitet till minst tre miljarder euro per år i Finland, säger han.

Skulle du klara av Move-testet? - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln