Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Fiskarnas väg upp för Borgå å blir lättare – staten stöder saneringen av fisktrappan i Strömsberg

Sampo Vainio vid dammen i Strömsberg.
Bildtext Sampo Vainio har kartlagt problemen med fisktrappan i Strömsberg.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Vandrande fiskar har svårt att hitta till den nuvarande fisktrappan vid vattenkraftverket i Strömsberg. En hel del stenbumlingar måste flyttas för en bättre fiskväg.

Vattnet i dammen vid kraftverket har nästan helt frusit till. Forsen är så gott som torrlagd och isen har skapat mäktiga formationer bland alla stora stenar. Också vattenfallet har frusit.

– Kölden var så kraftig här och då det bara rann lite vatten genom dammen så frös fallet, säger Sampo Vainio.

Han arbetar som fiskeriplanerare vid Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å.

– Vi har undersökt hur fisktrappan fungerar här och konstaterat att vandringsfiskarna har väldigt svårt att hitta till den och ta sig förbi dammen, säger han. Det handlar främst om öring och lax. Det är bara få individer som lyckas ta sig vidare.

Frusen fors med stora stenar.
Bildtext Infarten till fisktrappan ligger för långt nerströms, uppe till höger på bilden, från dammen.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Dammen byggdes intill vattenkraftverket 1919. Fiskleden vid Strömsberg byggdes på 1990-talet.

– Mynningen till fisktrappan ligger för långt borta från själva dammen. Fiskarna simmar ända fram och hoppar sedan upp mot dammkonstruktionen och klipporna.

Det är inget litet värv att bygga om fiskleden och -trappan. Det gäller att flytta på en hel del sten, betong och järn. Att bygga fungerande fiskvägar kräver rätt omständigheter för att helheten ska bli bra.

– Stora stenar ger skydd och skapar platser med mindre ström så fiskarna kan vila bakom någon sten. Det behöver de, säger Sampo Vaino.

Sampo Vainio vid dammen i Strömsberg.
Bildtext Sampo Vainio jobbar också som "ågårdskarl" i Östnyland. Ett snart tio år gammalt projekt för att iståndsätta vattendrag.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Nu har riksdagen godkänt en budgetmotion som ger 200 000 euro för att iståndsätta fiskvägen i Strömsberg i Borgå å och i Kirkonkylämnkoski i Kervo. Tidningen Uusimaa var först med nyheten.

Bland annat Borgå-Sibbo fiskeriområde och Borgå energi har reserverat medel för en ny fisktrappa. Planeringen är redan gjord.

– Det är mycket välkomna pengar för finansieringen var inte helt klar. Arbetet som måste göras är omfattande och mycket av den nuvarande leden måste först rivas.

Iståndsättningen inleds tidigast under våren, då är det också vanligtvis som allra livligast vid fiskvägen.

Frusen fors med stora stenar.
Bildtext Ett fruset vattenfall.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

– De första vandringsfiskarna kommer i april och maj och det fortsätter ända in i juni. Den andra perioden är på hösten. Öringen börjar stiga redan på sensommaren.

De är en hel del fiskarter som tar sig upp för ån förbi domkyrkan, Borgbacken och alla broar för att sedan efter fem, sex kilometer stanna upp vid dammen i Strömsberg.

– Öringen är den som vi jobbar mest med. I bland kommer det lax hit, siken finns det i stora mängder i ån, men den kommer inte längre än hit. Ål kan också förekomma. På våren är det sedan olika mörtfiskar som passerar, speciellt vimban klarar av trappan. Så har vi mycket löjor och en del gäddor här, säger Sampo Vainio.

Damm med is.
Bildtext Dammen byggdes 1919.
Bild: Mikael Kokkola / Yle