Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Efterfrågan på vårdare som kommer hem och sköter sjuka barn har ökat kraftigt under hösten – många föräldrar kämpar med att sköta jobb och barn samtidigt

Man som sitter vid dator med hörlurar på.
Bildtext När något av de tre barnen är sjuka blir det en hel del kvällsjobb för Henrik zu Castell Rüdenhausen. Han och hans fru är flexibla, och delar på att ta hand om sjuka barn och distansjobba så gott det går.
Bild: Malin Wikstrom / Yle

När barnen är förkylda, i karantän eller distansundervisning samtidigt som föräldrarna ska jobba, blir det svårt för många familjer att få det hela att gå ihop. Det här syns i efterfrågan på vårdare som företag köper in för att sköta arbetstagarnas barn.

På företaget Pilke har man problem att möta den ökade efterfrågan av vårdtjänster av sjuka barn i hemmen.

– När coronapandemin började sjönk efterfrågan på våra tjänster drastiskt, man tänkte att våra tjänster inte kan användas under pandemin. Men i början av hösten ökade efterfrågan väldigt mycket, mellan augusti- och september tiofaldigades efterfrågan och efter det har efterfrågan fördubblats varje vecka, säger Jyrki Jalassuo, affärsverksamhetschef för familjetjänster i hemmen.

Det är företag som köper tjänster åt sina anställda, så att de ska kunna jobba också om barnen är sjuka.

Alla har inte möjlighet att få hem en vårdare för att ta hand om sjuka barn, och många föräldrar har fått jobba hemma med sjuka barn, det som nuförtiden kallas att “vobba” i Sverige.

“Inget svartvitt fenomen”

Forskningsprofessor Jari Hakanen på Arbetshälsoinstitutet ansvarar för forskningsprojektet Miten Suomi voi – Hur mår Finland. Där har man undersökt en heterogen grupp finländares välmående på jobbet. Projektet startade tre månader före coronapandemin bröt ut, och sedan dess samlar man två gånger om året in data, och ställer frågor till samma grupp människor.

Senast gjorde man det på sommaren, och enligt resultaten är det inte jobbande barnfamiljer som mår sämst under coronapandemin, utan de som distansjobbar och bor ensamma. Barn har på så sätt en skyddande effekt, enligt Hakanen.

Porträttbild av en man
Bildtext Jari Hakanen är forskningprofessor på Arbetshälsoinstitutet.
Bild: Henriikka Seppälä, Studio Arkadia.

– Barn kan vara en belastningsfaktor hemma när det gäller att få arbete och vård av barn att gå ihop. Det har blivit svårare att separera jobb och familj, men samtidigt ser vi att barnen också är en resurs och ger kraft i familjen. En del familjer har också fått en lugnare vardag när de jobbar hemifrån. Det här är inget svartvitt fenomen. Men om pandemin fortsätter länge, eller om vi återgår till att att alla ska vara hemma så där som i början av pandemin, är det utmanande och belastande, både för dem som distansjobbar, men speciellt för dem som inte kan distansjobba, säger Jari Hakanen.

Han konstaterar också att situation skiljer sig beroende av om man är två föräldrar eller en förälder som ska lösa den här ekvationen.

Distansjobb underlättar vardagen

“Anna” är ensamförälder till två barn i lågstadiet. Hon vill vara anonym eftersom hon talar om saker som berör hennes familj och för henne har pandemin och den nya jobbsituationen varit belastande.

– Jag jobbar distans och har jobbat väldigt mycket på distans. Då blir du inte heller på samma sätt ledig för att ta hand om ett sjukt barn. När du är hemma förväntas du jobba hela tiden oberoende av hur många barn du har hemma som behöver stöd och något att göra, och själv har du möten.

Anna har också möten kvällstid med personer i andra länder, och då får barnen ofta titta på barnprogram. Men pandemin har också fört något gott med sig.

– För mig som ensamförälder har det också underlättat mitt liv för att jag sparar så mycket tid när jag inte kör till kontoret. Då fungerar vardagen smidigare för mig, plus att arbetsresorna helt har fallit bort. De var tidigare ganska jobbiga att ordna.

"Tär på arbetet"

Henrik zu Castell Rüdenhausen och hans fru distansjobbar, något som också har fördelar.

– Själva distansarbetet har delvis varit lättare för oss. Det skalar ner på förberedelserna att fara på jobb ganska mycket, eftersom du bara komma hem och jobba efter att ha fört barnen.

Han och hans fru har turats om att jobba och se efter barnen då de har varit hemma på vardagarna.

– Det är klart det att det har varit jättemycket förkylningar och barnen har varit mycket hemma. Vi har flexibla jobb där vi kan jobba på distans, men vi har också sådana jobb där vi inte bara kan ringa till en vikarie. Vi måste göra jobbet ändå. Det är kanske den värsta nackdelen. På kvällarna måste man också ta hand om barnen. Det blir ganska sena kvällar ibland, speciellt om det är bråttom på jobbet.

Mamma med barn i famnen
Bildtext Lotta Mattila har tre barn, det äldsta är fem år. I början av pandemin distansjobbade hon med barnen hemma.
Bild: Privat

Lotta Mattila har haft möjlighet att distansjobba. Hon och hennes man har tre barn, det äldsta är fem år. Just nu är hon vårdledig med det yngsta, men hon har hunnit distansjobba en hel del med små barn hemma.

– Då har vi försökt turas om så att det inte bara är jag som stannar hemma. Även om det är lättare för mig att exempelvis jobba hemifrån och mina arbetstider är mer flexibla. Det är klart att det tär på mitt arbete och på min närvaro på kontoret, och det jag kan ge på jobbet. Men det har fallit mest på mina axlar eftersom det har varit lättast så.

Hur har du orkat?

– De första månaderna då pandemin bröt ut var nog de tuffaste hittills. Då orkade jag inte så bra, men jag fick ihop det. Men sen får man tänka att det här gäller alla. Vi har ändå varit lyckligt lottade – vi har fått ha våra jobb kvar och vi har varit rätt så friska. Det har gått värre för så många andra. Det har hjälpt att tänka att man inte är den som ska klaga mest.