Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu är kandidaterna till välfärdsområdesvalet klara – rätt många vårdare ställer upp i Västnyland

Uppdaterad 03.01.2022 10:13.
Ett tält byggs utanför ett sjukhus
Bildtext För många väljare känns de blivande välfärdsområdena abstrakta och därför kan valet också te sig ointressant, i synnerhet som de västnyländska kommunerna är så små. Det kan ändå bland annat handla om var du får din sjukvård i framtiden.

Svenska folkpartiet har flest kandidater i de fem kommuner Yle Västnyland bevakar, medan Centern och Sannfinländarna har minst.

Kandidatnomineringarna till välfärdsområdesvalet i januari avslutades på tisdagen (14.12). Några större överraskningar hittas inte bland de nominerade, inte ens under de sista nomineringsdagarna dök det upp några oväntade namn.

Intressant att notera är att rätt många kandidater är närvårdare, sjukskötare, hälsovårdare eller läkare. Många av dem kan visserligen titulera sig pensionär, men västnylänningar som är eller har varit verksamma inom vårdbranschen är rätt välrepresenterade i de olika kandidatlistorna.

Bland kandidaterna finns också en del som jobbar inom socialsektorn, men förstås finns det kandidater från väldigt många och varierande yrkesgrupper.

SFP och SDP har många kandidater i Västnyland

Svenska folkpartiet har flest kandidater i Västnyland. Totalt 38 av SFP:s kandidater kommer från någon av våra fem västnyländska kommuner, Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå eller Lojo.

Socialdemokraterna kommer tvåa med 36 kandidater från någon av ovanstående västnyländska kommuner medan Samlingspartiet har 21 västnyländska kandidater.

Också Vänsterförbundet ställer upp 21 kandidater från Hangö, Raseborg, Ingå, Sjundeå eller Lojo, medan De gröna har 17 nominerade västnylänningar.

I Centerns kandidatlista hittas åtta Lojobor, en Sjundeåbo och en raseborgare.

Sannfinländarna har låtit bli att sätta ut hemort på de kandidater som ställer upp i Västra Nylands välfärdsområde, men på listan finns några kandidater med hemort i Hangö och Raseborg plus några kandidater från Lojo. Går man in och läser kandidaternas egna presentationer kan man också se var de bor.

I Kristdemokraternas lista över kandidater som ställer upp i valet i Västra Nylands välfärdsområde finns fyra Lojobor, en Hangöbo och en kandidat från Karis, Raseborg.

I Västra Nylands välfärdsområde är Esbo den ort som har allra flest kandidater, oberoende av parti. I Esbo finns också mest invånare och således flest presumtiva väljare.

Valet arrangeras i januari

Välfärdsområdets fullmäktige har 79 ledamöter och Esbo beräknas få 52 av dem.

De tio kommuner som hör till Västra Nylands välfärdsområde är Esbo, Lojo, Kyrkslätt, Vichtis, Raseborg, Grankulla, Hangö, Ingå, Sjundeå och Högfors.

De västnyländska politikerna hoppas att folk röstar på kandidater från den egna hemorten.

Välfärdsområdesvalet arrangeras 23.1.2022.

Artikeln uppdaterades 3.1.2022 klockan 10.12 med Kristdemokraternas lista.