Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nya brandstationen i Ingå blir dyrare än beräknat – tekniska nämnden håller fast vid planerna på nybygge

Från 2021
En tomt, som består av en äng, vid en väg. I bakgrunden syns en bränslestation.
Bildtext Till vänster skymtar tomten som Ingå kommun äger och där den nya brandstationen kanske byggs vid stamväg 51.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingå kommun går vidare med planerna på att bygga en ny brandstation.

Ett nybygge blir dyrare än beräknat och tjänstemännen föreslog till tekniska nämndens möte att fullmäktige borde se över kostnaderna på nytt.

Tidigare i år föreslog tekniska nämnden att den nya brandstationen byggs på en tomt som kommunen äger väster om Täktervägen, på den del av Täktervägen som ligger söder om stamväg 51. Den här tomten finns i närheten av företagarområdet Ingåport.

Enligt planerna skulle byggnaden bestå av 590 kvadratmeter för Västra Nylands räddningsverk, 60 kvadratmeter för Ingå frivilliga brandkår och 134 kvadratmeter för akutvården. Dessutom behövs ett förråd på 220 kvadratmeter.

röd tegelbyggnad
Bildtext Det blir dyrare än beräknat att bygga en ny brandstation i Ingå, så tjänstemännen föreslog att man skulle se över kostnaderna för en sanering igen.
Bild: Marica Hildén / Yle

Kostnadskalkylen har stigit från den som gjordes upp i mars 2020. Då var priset cirka 2 000 euro per kvadratmeter, nu är det över 3 000 euro per kvadratmeter. Byggkostnaderna har ökat avsevärt särskilt hösten 2021 bland annat på grund av att materialkostnaderna stigit och till följd av problem med tillgången till material.

Tekniska nämnden konstaterar att projektet kan inledas under 2022 inom ramarna för det anslag som reserverats i budgeten, men för att kunna genomföra projektet i den planerade omfattningen förutsätts ett tilläggsanslag i budgeten år 2023.

Tre alternativ erbjöds politikerna

Tekniska nämnden fick tre förslag att ta ställning till. Det första gick ut på att föreslå kommunstyrelsen att den godkänner den nya brandstationens planering och föreslår fullmäktige att ändringen i kostnaderna beaktas i budgeten för 2023.

Det andra alternativet var att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att projektet remitteras för vidare beredning eftersom kostnaderna har höjts. Uppskattningen för kostnaderna av en sanering av den nuvarande brandstationen ska uppdateras så att alternativen kan jämföras på nytt.

Tekniska nämnden fick ytterligare ett tredje alternativ till sitt möte den 14 december: För att kunna ansöka om stöd för saneringsalternativet så borde kommunen välja det alternativ där man beslutar att granska vad en sanering av den nuvarande brandstationen kostar och tar alternativen att sanera och ett nybygge till ny behandling i fullmäktige i januari 2022.

Politikerna håller fast vid nybygge

Tjänstemännen ändrade sin beredning på mötet och föreslog tekniska nämnden att kommunstyrelsen godkänner nya brandstationens referensplanering. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att ett föravtal uppgörs med hyresgästerna Västra Nylands räddningsverk och Ingå frivilliga brandkår.

Vidare föreslår tekniska nämnden att då avtalen är gjorda så föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att investeringsbudgeten för åren 2022 och 2023 ändras och det reserveras 3,55 miljoner euro för bygget av brandstationen.

Nämnden vill också att kommunstyrelsen begär utlåtande av Västra Nylands räddningsverk och ansöker om understöd av Brandskyddsfonden.

16.12.2021 klockan 10.50 Artikeln ändrades med info om att tjänstemännen ändrade sin beredning till mötet.

Diskussion om artikeln