Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Affären är klar – Rettigska tobaksfabriken har nu sålts till Åbo stad

Rettigin vanha tupakkatehdas.
Bildtext Fastighetsmassan ligger på 9000 kvadratmeter.
Bild: Yle / Minna Rosvall

Stiftelsen för Åbo Akademi och Åbo stad har i dag undertecknat köpebrevet för försäljningen av den Rettigska tobaksfabriken. Åbo stad köper fastigheten på Nunnegatan för 12 miljoner euro.

Initiativet till att Åbo stad skulle köpa fastigheten av Stiftelsen för Åbo Akademi kom från staden. Tanken är att staden ska förädla den till ett kulturhus.

Stadsfullmäktige behandlade köpet den 18 oktober 2021. Beslutet har även ett viktigt strategiskt värde för Åbo stad i och med att det möjliggör utvecklandet av Gamla stan som en helhet.

– Vi är nöjda att det är Åbo stad som tar över den Rettigska fastigheten för att skapa ett kulturhus samt utveckla det historiskt viktiga kvarteret, säger Lasse Svens, skattmästare på Stiftelsen för Åbo Akademi.

Fastighetens användningsändamål kommer även i fortsättningen att vara i linje med stiftelsens värderingar, vilket naturligtvis gläder oss, fortsätter Svens.

Ett hem för många aktörer under åren

Stiftelsen har ägt fastigheten sedan år 1986. Den köptes för att på lång sikt säkerställa Åbo Akademis behov av lokaler samt att möjliggöra en koncentration av den svenska undervisningen i Åbo centrum.

Åbo Akademi verkade i fastigheten fram till 2004, Åbo Hemslöjdslärarinstitut och Åbolands vårdutbildning mellan 1986 och 1996.

Ab Yrkeshögskolan Sydväst, i dag Yrkeshögskolan Novia, var den huvudsakliga hyresgästen mellan åren 1997 och 2017. Efter det har lokalerna sporadiskt uthyrts till olika aktörer.

När Novia flyttade till Gadoliniakvarteret beslöt stiftelsen att sälja Rettigska fastigheten. Under hösten 2021 har Stiftelsen för Åbo Akademi fört diskussioner med intresserade köpare.

– Försäljningen är ett led i vår placeringsstrategi att minska på fastighetsinnehavet till förmån för aktiva placeringar. Vi är nöjda att fastigheten får en ny ägare eftersom den varit till försäljning en längre tid, konstaterar Lasse Svens.