Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Snart kan stamvårdande jakt på varg inledas – jaktchef Stefan Pellas: "Ett beslut som har efterfrågats på fältet"

Från 2021
Varg går i snö.
Bildtext Stamvårdande jakt på varg ska bli tillåten och högst 20 djur får fällas.
Bild: Juha Metso / AOP

Ännu har telefonen inte börjat ringa hos Stefan Pellas, jaktchef på Finlands viltcentral Kust-Österbotten. Men han räknar med att ett visst intresse nog finns för att jaga varg i Österbotten. Att dispens beviljas är ändå långt ifrån självklart.

Stamvårdande jakt på varg tillåts från och med ingången av 2022, det fastställde Jord- och skogsbruksministeriet i en förordning igår tisdag. Ministeriet vill samtidigt trygga en livskraftig vargstam och tillgodose behoven hos de människor som bor i vargreviren. Människor ska kunna känna sig trygga överallt i Finland, framhåller jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Jaktchef Stefan Pellas tar inte ställning till om beslutet är bra eller dåligt.

– Det här beslutet innebär att vargen förvaltas genom stamvårdande jakt i Finland precis som de andra stora rovdjuren, det vill säga björnen och lodjuret.

Men är det här ett bra beslut?

– Det är säkert ett beslut som behövs, ett beslut som har efterfrågats på fältet.

man i blå vinterrock står i snöig skog.
Bildtext Jaktchef Stefan Pellas tror att det kommer att ansökas om dispens också i Österbotten.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Max 20 djur får fällas

Naturresursinstitutet Luke bedömer att det i november 2021 med 90 procents säkerhet fanns mellan 36 och 51 vargflockar och 70 till 84 vargrevir i Finland. Med lika stor säkerhet bedömer man att antalet vargindivider är uppe i 337-452 stycken. Så stor har vargstammen i Finland inte varit på hundra år.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning tillåter att högst 20 vargar fälls i den stamvårdande jakten. Siffran gäller vargar utanför renskötselområdet.

Inte heller siffran vill Stefan Pellas ta ställning till, men han tror att det kommer att finnas visst intresse för att ansöka om dispens även i Österbotten.

– Nog har man ju märkt att det finns behov även här i Österbotten, och då talar jag också om finska Österbotten.

Ändå är Kust-Österbotten långt ifrån att ha mest varg, även om man med säkerhet kunnat slå fast att flera revir finns i området.

Strikta ramar från ministeriet

Viltcentralen kommer att ta emot ansökningarna och fatta beslut enligt de ramar som ministeriet har gett.

I en promemoria (på finska) från Jord- och skogsbruksministeriet finns detaljerat beskrivet vilka ramar som gäller.

Jakten får rikta sig till högst fyra flockar eller ett revirmarkerande vargpar. Kvoten gäller ändå inte vargar som avlivas på polisens order och inte heller vargar som elimineras med stöd av dispenser som viltcentralen beviljar på grund av skador eller hotad säkerhet.

– Vi använder oss alltid av bästa tillgängliga fakta när vi fattar beslut, och beaktar vilka observationer som finns i de olika områdena, precis som vi gör när vi beviljar dispens då det gäller björn och lodjur.

Enligt EU:s habitatdirektiv är vargen en strikt skyddad art utanför renskötselområdet och jakten får inte riskera den så kallade gynnsamma skyddsnivån. Vargens gynnsamma skyddsnivå kommer inte att äventyras om man fäller den kvot på fyra flockar som ingår i förordningen, slår ministeriet fast i sin promemoria.

Redan nu står det också klart att det är snabba ryck som gäller för hela processen.

Först ska ansökan göras och sedan behandlas av viltcentralen. För dispenser angående stora rovdjur gäller en 38 dygn lång besvärtid från och med beslutsdatum.

Dessutom ska jakten avslutas den 15 februari så att inte vargparens reproduktion störs för mycket.