Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Omstridda stödboendet Niittykoti i Åbo läggs ner – verksamheten ska ordnas av flera aktörer

Uppdaterad 16.12.2021 15:55.
Niittykoti-boendet i Åbo.
Bildtext Åbo stad beslutade i november att de avslutar hyreskontraktet som gäller stödboendet Niittykoti i Åbo. Nu övergår alla klienter till den nya servicen.
Bild: Paula Collin / Yle

Åbo köper koncentrerat stödboende för bostadslösa av tre nya aktörer. Koncentrerat stödboende erbjuds åt personer som inte klarar av att bo självständigt. Det innebär i praktiken att en stor del av Åbos bostadslösa kommer att slussas till Helsingfors.

Åbo köper också stödboende i enskilda bostäder för personer som klarar av att bo själständigt. Tjänsterna kommer sammantaget att köpas från 18 olika leverantörer från och med årsskiftet fram till slutet av 2023. Efter det kan staden välja att förlänga avtalet med två år.

I beställningen ingår flera städer i regionen. Pemar, Reso, Lundo, Nådendal, St: Karins, Letala, Gustavs, samkommunen Akseli och Pargas stad ingår också i avtalet för mental- och missbrukarvården.

Ungefär 300 personer får stöd via de här tjänsterna. Det är oftast frågan om personer med svåra missbruksproblem och som har svårt att hitta någonstans att bo.

Verksamheten är uppdelad så, att en del klienter bor i enskilda lägenheter och en del bor i större gruppboenden, såsom Niittykoti. Niittykotis verksamhet ordnas av Sininauha Oy. Med den tudelade servicemodellen vill staden kunna erbjuda sådant stöd som är anpassat för varje individs personliga behov.

I fortsättningen kommer gruppboendeverksamheten att skötas av företagen Hoiva Oy, Ratamokoti Oy och Sininauha Oy.

Ratomokoti kan erbjuda stödboende i Åbo. Sininauha och Hoiva Oy erbjuder stödboende i Helsingfors.

Det av Åbo stad ägda fastighetsbolaget TVT Asunnot Oy beslutade i november att de avslutar hyreskontraktet för stödboendet Niittykoti i Åbo. Sininauha Oy som driver Niittykoti stänger Niittykotis dörrar den sista februari.

Det betyder i praktiken att det i Åbo inte finns ett enda stödboende som fungerar enligt "bostad först-principen", som innebär att missbruk av alkohol och droger inte är ett hinder för att få en bostad. En egen bostad ses som ett första och nödvändigt steg för att kunna inleda rehabilitering.

Det betyder också att de bostadslösa Åbobor som inte klarar av att bo självständigt och som behöver ett stödboende enligt principen "bostad-först" kommer att slussas till Helsingfors i fortsättningen.

Man räknar med att det finns 430 bostdslösa i Åbo.

Artikeln är uppdaterad med ny ingress och de två sista styckena är korrigerade. Tidigare stod det att Sininauha kommer att erbjuda stödboende i Åbo från och med juli.