Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Larsmo satsar på barnfamiljerna

Från 2015
Larsmo kommungård
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Trots sänkt skatt har Larsmo råd med investeringar för fem miljoner euro år 2016. Mest satsar kommunen på barnfamiljerna.

Skattesatsen sjunker med 0,5 procentenheter till 19,5 procent. Höjer Vasa skattesatsen som det ser ut, blir Larsmo ensam i Österbotten med en skattesats under 20 procent.

Ändå kan kommundirektör Gun Kapténs presentera en rätt diger lista på investeringar. En nyhet är ett friluftsdaghem. Modell har man tagit från vänkommunen Klaebu i Norge.

Kommundirektör Gun Kapténs visar storsatsning på trafik i Holm centrum
Bildtext Gun Kapténs.
Bild: Patrik Enlund/YLE

Bosund dagis största investeringen

Den största investeringen är 2,4 miljoner euro på Bosund förskola och daghem. Och lossnar EU-pengar anlägger kommunen en ny fotbollsplan med konstgräs vid idrottscentret. En miljon kostar det, men investeringen görs endast under förutsättning att hälften kommer från EU-medel.

Att barnfamiljerna är i fokus syns också genom att lekparkerna i Vikarholmen och Näs grundförbättras och Bosund får en helt ny lekpark.

I slutet på nästa år får kommunen ett nytt huvudbibliotek och social- och hälsovårdsmottagning i Holm. På samma tomt byggs också ett trettiotal bostäder och affärsutrymmen, och redan nu har kommunens fastighetsbolag börjat fundera på ett nytt hyreshus för äldre i närheten av Sandlundens åldringscenter.

Slut på oljeuppvärmning

Miljösatsningar har också fått utrymme i budgeten. Bosund, Näs och Risö skolor får bergsvärme och i Holm ansluts så gott som alla kommunens fastigheter till fjärrvärmenätet. Det är därmed slut med oljeuppvärmning för Larsmos del.

Också vägbelysningen förnyas. Under tre år ska all belysning bytas ut till ledlampor. Därtill ska alla gamla busskurer förnyas nästa år. Två nya bilar ska anskaffas nästa år. Bilarna ska vara "klimatsmarta" är beslutet.

Fler människor och låg arbetslöshet

I år ökade befolkningen med 100 personer, nästa år blir ökningen lite mindre, kanske 60 personer. Och när man från kommunen diskuterat med företagen ser det fortfarande ljust ut. Man tror arbetslösheten kommer att hållas under fyra procent.

Kommundirektör Gun Kapténs räknar med ett överskott på en halv miljon euro i nästa års budget.