Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Grundlagsutskottet: Skolorna kan ordna julfest i kyrkan också i fortsättningen

Från 2021
En julgran i förgrunden och barn i bakgrunden.
Bildtext Man kan inte anta att det är grundlagsvidrigt att arrangera fester eller avslutningar i kyrksalar eller andra religiösa rum, men skolor måste se till att alla elevers religionsfrihet tryggas.
Bild: Esa Huuhko / Yle

Skolavslutningar och -fester kan också i fortsättningen ordnas i kyrkan. Det anser riksdagens grundlagsutskott.

Att arrangera en fest i kyrkan gör inte festen automatiskt till en religiös tillställning, eftersom kyrkans lokaler allmänt används under olika icke-religiösa tillställningar som till exempel konserter.

Riksdagens biträdande justitieombudsman ansåg år 2018 att det är problematiskt att skolor ordnar julfester i kyrksalar och grundlagsutskottet tog i sitt betänkande nu ställning till justitieombudsmannens rapport från 2019.

Enligt utskottet kan man inte anta att det är grundlagsvidrigt att arrangera fester eller avslutningar i kyrksalar eller andra religiösa rum.

Grundlagsutskottet poängterar samtidigt att man i sådana fall måste säkerställa att alla elevers religionsfrihet och åsiktsfrihet tryggas på lika grunder.

– Att ordna fester i kyrkans lokaler, eller andra religiösa rum medför alltid spänningsfaktorer när vi ser på religions- och åsiktsfrihet. Det här påverkar också vilken typ av innehåll som kan godkännas under fester i sådana lokaler, konstaterar utskottet.

Skolorna behöver få info om de nya riktlinjerna

Paula Risikko (Saml) som är ordförande för kulturutskottet är nöjd med grundlagsutskottets utlåtande.

– Elevernas religions- och åsiktsfrihet kränks enligt den här tolkningen inte i sig av att till exempel en skolavslutning ordnas i en kyrksal. Jag är lättad över att våra traditioner och tillvägagångssätt kan fortsätta, skriver Risikko i ett pressmeddelande.

Enligt Risikko bör Utbildningsstyrelsen nu ge nya riktlinjer till utbildningsanordnarna som baserar sig på utlåtandet.

– Det är viktigt att också skolsektorn blir medveten om den här linjedragningen, säger Risikko.