Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Lovisa slog fast budgeten – centrumdagis byggs tidigare, idrottshallen får vänta ett år till

Från 2021
bild på barn som leker
Bildtext Daghemsbygget i centrum måste fås klart så snabbt som möjligt. Arkivbild från Villekulla daghem då barnen ännu höll till i daghemsbyggnaden.
Bild: Sandra Crawford/Yle

På onsdagskvällen slog Lovisa stadsfullmäktige fast budgeten för de följande åren.

Fullmäktigegrupperna är eniga om att dagisprojektet måste tidigareläggas. För att inte investeringsbördan ska bli alltför stor skjuts byggandet av en ny idrottshall fram.

Fullmäktigeordförande Otto Andersson (SFP) tycker nya fullmäktige klarade sitt första budgetmöte bra. Även om det fanns flera andra saker på listan så satt man på möte bara i fem timmar, vilket är kort för att vara ett budgetmöte. Gruppordförandena hade förhandlat sinsemellan redan föregående kväll.

– Kanske det mest anmärkningsvärda beslutet var att fullmäktige enhälligt beslöt tidigarelägga ett daghemsprojekt. Som en följd av det beslöt majoriteten i fullmäktige att senarelägga projektet med ny idrottshall med ett år, säger Andersson.

Lovisa bygger centrumdaghem tidigare och idrottshall senare än planerat

4:44

Nytt daghem i centrum behövs

Att planera och bygga det nya daghemmet i centrum beräknas kosta 6 miljoner euro. Enligt det tidigare förslaget i budgetboken skulle byggandet påbörjas 2025. Fullmäktige beslöt att man istället ska börja bygga dagiset redan 2024.

– Att tidigarelägga daghemsprojektet var viktigt för SDP. Det är mycket viktigt med tanke på att det är problem med de nuvarande lokalerna och barnen har behövt flytta till baracker. Det finns barn i kö och så avslutar också det privata gruppfamiljedaghemmet sin verksamhet, så det här måste lösas, säger Satu Hämäläinen som är ordförande för SDP:s fullmäktigegrupp. SDP är det näst största partiet i fullmäktige, efter SFP.

Villekulla daghem i centrum är gammalt och drabbat av fuktskador, så barnen flyttde till ersättande lokaler vid Generalshagens skola i höst. Det privata gruppfamiljedaghemmet Krisumaja avslutar sin verksamhet vid årsskiftet. Staden tar över Krisumajas verksamhet för våren 2022.

ett gult trähus och gungor
Bildtext Villekulla daghems gamla byggnad är i dåligt skick. Fullmäktigeledamöterna var eniga om att det nya dagiset måste tidigareläggas.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Senareläggandet av idrottshallen lyftes fram i fullmäktige och gick till omröstning.

– I stadsstyrelsen var man orolig över vår höga investeringsnivå och på fullmäktigemötet ställde sig också SDP för motionen att flytta den framåt för att få investeringarna mer utspridda, säger Hämäläinen.

Förslaget var att idrottshallen för 8 miljoner euro börjar byggas 2024, men byggåret flyttades alltså till 2025.

– Man måste prioritera investeringarna, det är ekonomiskt omöjligt att göra allt samtidigt. Just gällande daghemsinvesteringen funderade vi inom partiet på vad som är en sådan investering som håller våra invånare i kommunen och som hämtar fler familjer till Lovisa, säger Hämäläinen.

Hon berättar också att man fick med en rad i budgetboken om att staden ska ta hand om skötseln och värdet på sin byggegendom.

– Det är en sak som säkert oroar i varje kommun, att man inte kan reservera så mycket anslag för att hålla fastigheterna i bra skick. Särskilt i Lovisa är fastighetsbeståndet ganska gammalt. Alla partigrupper ställde sig bakom det här, säger Hämäläinen.

Samlingspartiet emot att skjuta fram idrottshallen

Samlingspartiet och en del ledamöter från andra partier ville inte att idrottshallen ska byggas senare.

– Vi vet att budgeten är ganska stram, men det är en viktig sak att vi skulle få idrottshallen så tidigt som möjligt, också för skolornas skull. Vi har inte en ordentlig idrottshall för tillfället, säger Juha Karvonen från Samlingspartiet.

Eftersom en ny idrottshall ändå måste byggas ser han inte att det nödvändigtvis hjälper ekonomin så mycket om den skjuts ett år framåt.

Projektet har ju flyttats framåt i snart tjugo år. Klart att det är svårt med pengar, men på det här sättet blir det nog svårt för oss om det skulle hända något med bollhallen

― Leif Holmberg, ordförande för Lovisa Tor

Den gamla idrottshallen som kallas bollhallen är i dåligt skick och har inneluftproblem. Trots att man gjort vissa renoveringar under åren så börjar den nå slutet på sin bana.
– Det finns elever som inte kan vara där, och det finns lärare som inte kan vara där. Eleverna kan förstås inte vara ensamma där heller, säger Karvonen.

För idrottsföreningarna i staden är det ett bakslag att man måste vänta ett år extra på en ny hall.

Fötterna på två innebandyspelare i närkamp om bollen
Bildtext Bland annat Lovisa Tors innebandyspelare håller till i bollhallen. Arkivbild.
Bild: Robert Nyholm

Leif Holmberg är ordförande för idrottsföreningen Lovisa Tor. Han är inte förvånad över beslutet.

– Projektet har ju flyttats framåt i snart tjugo år. Klart att det är svårt med pengar, men på det här sättet blir det nog svårt för oss om det skulle hända något med bollhallen, säger Holmberg.

Till exempel innebandysektionen tränar och spelar i bollhallen.

– Det är inte bara Tor, det finns ju andra föreningar också. Till exempel fotbollen och korgbollen är ju där inne om vintern, säger Holmberg.

Tills den nya hallen blir klar är föreningarna beroende av att bollhallen ännu går att använda.

– Det är en förutsättning för tävlingsverksamheten. Nog skulle det ju vara en katastrof för idrottslivet i Lovisa om man skulle vara tvungen att stänga den, säger Holmberg.

Lovisa Tor kommer att diskutera läget efter årsskiftet. Enligt Holmberg kan det bli aktuellt att tillsammans med andra föreningar skicka en skrivelse till staden om att en ny idrottshall behövs i snabbare tidtabell.

Investeringstak på 30 miljoner

I fjol blev Lovisa 4,3 miljoner euro på plus. I budgeten för i år beräknas nästan 400 000 euro bli över, och nästa år kan staden också bli lite på plus. Efter det räknar man med att gå på minussidan både 2023 och 2024.

Skatteprocenterna hålls på samma nivå som i år. Inkomstskatteprocenten är 20,25 och den allmänna fastighetsskatteprocenten är 1,0.

Förutom idrottshallen röstade fullmäktige också om summan för renoveringen av rådhuset. Där vann bottenförslaget på 1,5 miljoner euro.

Det kom också ett förslag om att senarelägga byggandet av en ny brandstation, men det röstades ner. Brandstationen beräknas kosta 8,1 miljoner euro.

Fullmäktige godkände också ett anslag på en miljon euro för lättrafikleder åren 2025–2026. Var i kommunen de nya lättrafiklederna ska byggas är inte klart ännu.

Den största helhetsinvesteringen i budgetboken är bostadsmässområdet Drottningstranden för 8,6 miljoner euro. En stor del av arbetet är redan gjort och för det som är kvar reserveras lite på 3,2 miljoner euro för åren 2022–2023.

Otto Andersson.
Bildtext Fullmäktigeordförande Otto Andersson tycker samarbetsklimatet är på en bra nivå i Lovisa. Både Karvonen och hämäläinen nämner också att de tycker onsdagens möte gick smidigt.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Fullmäktigeordförande Otto Andersson vill också lyfta upp stadens nya investeringstak. Det är anmärkningsvärt eftersom Lovisa inte haft ett sådant tidigare.

– Fullmäktige beslöt enhälligt att investeringsnivån för hela fullmäktigeperioden, från 2022 till 2025, ska vara högst 30 miljoner euro. Ytterligare innehåller beslutet en skrivning om att det här bör preciseras i budgetberedningen för nästa år för annars är investeringsplanen och dess skuldutveckling inte hållbar, säger Andersson.

Det här betyder att de politiska beslutsfattarna i höst behöver föra en djup diskussion om vilka investeringar som ska prioriteras. Enligt Andersson är det ändå klart att dagisprojektet blir av i tidtabellen man nu bestämt, eftersom fullmäktige var enhälliga i beslutet.

Orsaken till att den stora prioriteringsdiskussionen förs i höst och inte nu i samband med budgeten är att man vill vänta tills det finns mer information att ta fasta på.

– Det nuvarande fullmäktige inledde sitt arbete i augusti, så det här kom ganska snabbt på. Någonting som har påverkat hela budgetberedningen är att vi lever i sällsynt osäkra tider med tanke på den kommunala ekonomin, säger Andersson.

För det första kommer över hälften av kommunens utgifter att flytta över till välfärdsområdet i och med vårdreformen. Det andra osäkerhetsmomentet kommer från coronapandemin.

– Därför hoppas vi förstås att de ekonomiska utsikterna är lite klarare nästa höst, säger Andersson.

Diskussion om artikeln