Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Novago kostar för mycket – Raseborg och Lojo vill säga upp avtal för att kunna omförhandla det

Uppdaterad 20.12.2021 20:43.
Novago
Bildtext Novago företagsutveckling ägs av de västnyländska kommunerna. Arkivbild.
Bild: Yle/Minna Almark

Raseborg, Lojo, Sjundeå och Ingå vill säga upp sina avtal med det kommunalt ägda bolaget Novago företagsutveckling. Orsaken är att de tycker att Novago kostar för mycket och vill ha möjlighet att omförhandla avtalet.

Novago ägs av Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå och varje kommun betalar 9,25 euro per år per invånare. Lojo och Raseborg är de största kommunerna och deras andel står i praktiken för Novagos verksamhet.

För Lojos del handlar det om 425 000 euro per år. Lojo stadsfullmäktige fattade år 2019 beslut om att Lojos andel skulle minska med 100 000 euro för att på det sättet spara pengar.

Raseborg andel till Novago är 260 000 euro per år. Raseborgs stadsfullmäktige har också gjort ett sparbeslut på 62 000 euro år 2020. Varken inbesparingarna i Raseborg eller Lojo har verkställts.

Svårt att komma fram till en lösning

Ägarkommunerna har förhandlat med Novago om hur verksamheten ska finansieras. Men kommunernas behov av Novagos service är så olika, att man inte kommit fram till en lösning.

Nu vill kommunerna säga upp avtalet med Novago för att det ska bli möjligt att arbeta fram en ny verksamhetsplan. Om man inte lyckas förhandla fram ett nytt avtal inom två år, så upphör det gamla avtalet för de kommuner som sagt upp det.

Lojo stadsfullmäktige beslöt på sitt möte 15.12 att Lojo säger upp sitt avtal med Novago. På det sättet får man en klar tidsgräns för när ägarkommunerna måste komma överens om hur finasieringen ska ske. Det nuvarande avtalet avslutas senast 21.12.2023.

Sjundeå följer Lojo

Sjundeå överväger för sin del att följa Lojos exempel. Till skillnad från Lojo är Sjundeå nöjd med sin andel av Novagos finansiering på 57 000 euro per år och det är i kommunens intresse att i första hand fortsätta Novagos verksamhet.

Men om Lojo säger upp sitt avtal och inte förhandlar fram ett nytt innebär det att Novago tappar sin bas i Lojo. Det betyder att verksamheten inte längre kommer att ha ett optimalt läge i närheten av Sjundeå.

Sjundeå kommunfullmäktige beslöt därför på sitt möte 13.12 att kommunstyrelsen har rätt att säga upp avtalet med Novago om Lojo gör det. Styrelsen har nästa möte 20.12.

Raseborgs stadsstyrelse beslöt den 16 december föreslå fullmäktige att avtalet sägs upp och att det omförhandlas så att det blir mera ändamålsenligt för dagens behov.

Också Ingå beslöt att föreslå för fullmäktige att säga upp avtalet på sitt möte den 20 december.

Novago har sina verksamhetspunkter i Lojo och Raseborg. Det kommunala bolaget har varit verksamt i tio år. Grundidén är att ge råd och konsultering åt företag och projekt.

Artikeln uppdaterades den 20.12 klockan 20.43 med att också Ingå föreslår att säga upp avtalet.