Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Byggstarten för Wasa Station skjuts upp – coronaläget har fört med sig utmaningar för jätteprojektet

Från 2021
Arkitektens bild av Wasa Station.
Bild: Arosuo Arkkitehdit Oy.

De kommersiella och ekonomiska förutsättningarna för byggandet av Wasa Station har inte uppfyllts till fullo under det här året. Nu föreslår Vasa stad att genomförandet av projektet förlängs med ett år.

Det ursprungliga genomförandeavtalet för projektet Wasa Station går ut den 31 december i år. Avtalet föreslås nu förlängas med ett år.

Orsaken till förslaget är att börsbolaget och byggnadsföretaget YIT:s placeringsförhandlingar har fördröjts.

"YIT har aktivt utvecklat projektet, men coronavirusläget har fört med sig utmaningar som ingen kunde förutse när genomförandeavtalet ingicks. Vi är dock övertygade om att YIT blir klar med placeringsförhandlingarna och genomförandebeslutet kan fattas i god tid före utgången av nästa år", säger Markku Järvelä, sektordirektör för stadsmiljön och medlem i ledningsgruppen för projektet Wasa Station, i ett pressmeddelande.

Stadsstyrelsen fattar beslut på måndag

Avtalet mellan Vasa stad och Wasa Station kan förlängas med ett år åt gången om åtgärderna för att förutsättningarna ska uppnås har framskridit på ett sätt som parterna godkänner – och projektet har framskridit på ett sådant sätt att tilläggstid kan beviljas, anser staden. Stadsstyrelsen fattar beslut i frågan på måndag.

Bygglovsplanerna är i praktiken färdiga för bygglovsbehandlingen och åtgärdstillståndet för inledande av markbyggarbetena har beviljats. Man ansöker om bygglov efter att alla förutsättningar har förverkligats och direktionen beslutar om att inleda projektet.

Ännu i somras hoppades man från stadens sida att byggstarten kunde ha skett i år.

Diskussion om artikeln