Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Demokrater säger farväl till Hongkongs parlament – ensidiga val kör dem på dörren

Från 2021
I synnerhet unga Hongkongbor väntas låta bli att rösta i parlamentsvalet. Bland dem är missnöjet med Hongkongs ledning och Kina särskilt utbrett.
Bildtext I synnerhet unga Hongkongbor väntas låta bli att rösta i parlamentsvalet. Bland dem är missnöjet med Hongkongs ledning och Kina särskilt utbrett.

För första gången ställer den demokratiska oppositionen inte upp några kandidater i söndagens omstridda parlamentsval i Hongkong.

Valsystemet har förändrats på ett sätt som minimerar demokraternas chanser att bli invalda, och dessutom sitter nästan alla demokratiska ledare som bäst i fängelse.

Ett märkligt parlamentsval ordnas nu i det formellt autonoma Hongkong. Så gott som alla kandidater stöder Hongkongs impopulära ledning, och de är också lojala mot kommunistpartiet som styr det övriga Kina.

Däremot försöker inte en enda representant för den demokratiska oppositionen bli invald. Det innebär att Hongkongborna den här gången måste nöja sig med att välja mellan i huvudsak likasinnade kandidater.

– Alla yngre än 50-åriga Hongkongbor har varit med enbart om val där det har funnits en verklig konkurrens om platserna. Nu har vi plötsligt ett annat system, och det är en besynnerlig utveckling, säger John Burns, pensionerad professor i statskunskap vid Hongkongs äldsta universitet.

Bara patrioter är acceptabla

Valsystemet förändrades efter att kommunistpartiet på våren bestämde att Hongkong måste styras av så kallade patrioter. Partiet förklarade inte vad det menade med det uttrycket, men demokraterna förmodas i varje fall inte betraktas som patrioter.

En ny valkommission har sett till att bara personer som den klassificerar som patrioter har fått bli kandidater. Demokraterna skulle sannolikt ha blivit diskvalificerade ifall de hade försökt ställa upp.

– Dessutom har antalet platser som avgörs i direkta val kraftigt skurits ner. Det nya valsystemet är klart mindre demokratiskt än det förra som inte heller var rättvist, kommenterar Burns.

I det förra parlamentsvalet år 2016 avgjordes hälften av platserna i direkta val. I dem har demokraterna alltid fått mer än hälften av rösterna, men valsystemet har varit utformat så att de ändå inte har kunnat komma i majoritet i parlamentet.

Kravet på att bara patrioter får styra Hongkong antas utesluta alla dem som har deltagit i demonstrationer mot kommunistpartiet. Mer än hälften av invånarna har stött demonstranterna.
Bildtext Kravet på att bara patrioter får styra Hongkong antas utesluta alla dem som har deltagit i demonstrationer mot kommunistpartiet. Mer än hälften av invånarna har stött demonstranterna.

Blanka röster är en het potatis

Hongkongs impopulära ledare Carrie Lam förmodas nu befara att en hel del Hongkongbor inte accepterar det nya systemet. Hon har försökt övertyga folket om att förändringarna är nödvändiga och positiva.

– Ledarna är uppenbarligen rädda för att valdeltagandet blir lågt. De nya reglerna får många Hongkongbor att tycka att det här valet inte är något för dem, kommenterar Burns.

För första gången är det nu ett straffbart brott att uppmana folk att antingen rösta blankt eller att bojkotta valet. Tio personer har blivit åtalade för att ha brutit mot den nya lagen, och de kan bli dömda till upp till tre år i fängelse.

– Det är däremot fortfarande tillåtet att rösta blankt. Min gissning är att rekordartat många väljare gör det för att visa sitt missnöje med Hongkongs ledning och Kina, säger Burns.

Carrie Lam försvarar förändringarna av valsystemet. Hon säger att de har förstärkt Hongkongs demokrati.
Bildtext Carrie Lam försvarar förändringarna av valsystemet. Hon säger att de har förstärkt Hongkongs demokrati.

Demonstrationer förändrade Hongkong för alltid

Kravet på att Hongkong ska styras enbart av patrioter anses vara förknippat med de ofta våldsamma demonstrationerna som lamslog Hongkong i sex månader år 2019. De huvudsakligen unga demonstranterna protesterade mot Hongkongs ledning och kommunistpartiet.

Partiet reagerade genom att införa drakoniska säkerhetslagar som är skräddarsydda för Hongkong. Samtidigt gick myndigheterna i Hongkong in för att väcka åtal mot demokrater som ansågs ha stött demonstranterna.

Polisen tog tårgas i bruk i stor skala för att kväsa demonstrationerna år 2019. Sedan dess har drygt 10 000 demonstranter häktats och hittills har fler än 700 dömts till fängelse.
Bildtext Polisen tog tårgas i bruk i stor skala för att kväsa demonstrationerna år 2019. Sedan dess har drygt 10 000 demonstranter häktats och hittills har fler än 700 dömts till fängelse.

Följaktligen sitter nästan alla framstående demokrater för närvarande antingen i fängelse eller i häkte i väntan på att en rättegång mot dem ska börja. De som sitter i häkte har åtalats för brott mot säkerhetslagarna vilket betyder att de kan få speciellt hårda straff.

Allt det här innebär att resultatet i parlamentsvalet är klart förhand. Det enda intressanta anses nu vara att få veta hur stor andel av Hongkongborna som väljer att inte rösta.