Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler dör med covid-19 i Finland – men coronavaccinerna har räddat minst 1 500 människoliv under hösten, visar vår analys

En illustrerande huvudbild på coronavaccin och människosiluetter i två olika färger.
Bildtext Coronavaccinerna har i praktiken haft stor betydelse och räddat många liv.

Utan det skydd coronavaccinerna gav skulle åtminstone fem gånger fler ha dött med covid-19 under hösten, enligt beräkningar som Svenska Yle har gjort.

Under hösten dog 360 personer i Finland, efter att ha smittats av coronaviruset – men det skulle, enligt vår matematiska analys, ha varit 1 489 fler personer utan coronavaccinerna.

Det har vi kommit fram till genom att jämföra hur många dödsfall det skedde bland vaccinerade respektive ovaccinerade.

Tom Britton som är professor i matematisk statistik vid Stockholms universitet gillar uträkningarna.

– Jag tycker de är väldigt intressanta och pedagogiska. Man ser hur det hade gått om vi inte hade haft några vaccinerade. Då hade det blivit många fler dödsfall, säger han.

Under hösten dog endast en person under 30 år med covid-19 i Finland. Det var en ovaccinerad person. Eftersom datamaterialet är så litet, går det inte att dra några slutsatser om den åldersgruppen. Vår analys är därför begränsad till personer som är 30 år eller äldre.

Bland de yngre åldersgrupperna (30–69 år) skedde få dödsfall under hösten. Nästan samtliga av dem var bland ovaccinerade.

Till följd av coronavaccinerna räddades 51 liv i åldersgruppen 30–49 år och 300 liv i åldersgruppen 50–69 år, enligt analysen.

Grafik över hur många liv vaccinet räddat i åldrarna 30-49 år under hösten 2021 i Finland.
Grafik över hur många liv vaccinet räddat i åldrarna 50-69 år under hösten 2021 i Finland.

Flest liv räddades bland de äldsta – bland personer som är 70 år eller äldre handlade det om 1 139 liv. Det är tre fjärdedelar av det totala antalet.

Grafik över hur många liv vaccinet räddat bland personer som är 70 år eller äldre, under hösten 2021 i Finland.

Vaccinerna var till störst nytta hittills under hela pandemin i slutet av den period vi granskade – alltså i november. Det här beror på den ökade smittspridningen.

I åldersgruppen 70+ har dödligheten bland de ovaccinerade stigit brant, jämfört med delvis vaccinerade och fullt vaccinerade.

Det verkliga antalet räddade liv är större

Att cirka 1 500 liv har räddats till följd av vaccinerna under perioden september–november, är dessutom en försiktig bedömning.

– De räddade liven är under antagandet att smittspridningen skulle ha varit likadan, om ingen hade vaccinerat sig. Så lär det inte ha varit. Det skulle ju ha varit mycket mer smittspridning om ingen hade vaccinerat sig, säger Britton.

Våra uträkningar tar alltså inte i betraktande det att vaccinerade också i stor utsträckning skyddade ovaccinerade, eftersom vaccinerade inte sprider coronaviruset i lika stor utsträckning.

Porträtt på Tom Britton.
Bildtext Tom Britton vid Stockholms universitet har under pandemin tagit fram matematiska modeller som kan förutsäga hur stort ett virusutbrott blir.

Britton gissar att det verkliga antalet räddade liv därmed är betydligt högre. Det handlar kanske till och med om närmare dubbelt så många som vad våra beräkningar visar.

I uträkningen gör vi dessutom ett antagande om att vaccinerade och ovaccinerade personer beter sig likadant, i hur försiktiga de är. Det finns inte säker kunskap om hurdana skillnader det eventuellt finns mellan grupperna.

Dödsfallen är dessutom beräknade som så att det är dödsfall som har konstaterats inom 30 dagar efter konstaterad coronasmitta.

I princip finns det därmed en risk att andra dödsorsaker än covid-19 kan ha smugit sig in i materialet. Men just den här definitionen är vanlig i Europa och är inte så problematisk, påpekar Tom Britton.

– Hur man än definierar dödsfall av covid, så finns det problem. Även om man gör obduktioner på personer så tror jag inte att man till 100 procent kan veta hur någon har dött.

I en del fall kan personer till exempel ha dött till följd av flera olika sjukdomar tillsammans, och covid-19 kan ha varit den avgörande faktorn.

Så räknade vi