Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Krav på covidintyg i kyrkor väcker känslor i östnyländska församlingar – julböner hålls utomhus eller strömmas eftersom alla inte nödvändigtvis ryms i kyrkorna

Från 2021
Genom kyrkporten syns en del av Borgå domkyrka i kvällssolen.
Bildtext Coronaintyg kontrolleras vid ingången när man deltar i vissa evenemang i kyrkorna.
Bild: Yle/Mira Bäck

Kravet på covidintyg vid konserter och allsånger i de östnyländska kyrkorna väcker starka känslor. Kritiken är hård i sociala medier, men de svenska församlingarna har besparats från påhopp.

När Regionsförvaltningsverket fattade beslut om att begränsa antalet deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i början av december blev också de östnyländska församlingarna tvungna att kräva coronaintyg vid konserter och evenemang som De vackraste julsångerna.

En del församlingsmedlemmar blev mycket upprörda och reagerade med stark kritik, inte minst i sociala medier.

I synnerhet i den finska församlingen i Borgå har kyrkoherde Pontus Salmi fått ta emot rena utskällningar.

I de svenska församlingarna är man medveten om känsloutbrotten, men där har man förskonats från personliga påhopp.

– Jag har inte nåtts av kritik personligen, men jag ser att det finns debatt och kommentarer både för och emot i sociala medier, säger Camilla Ekholm, kyrkoherde i Sibbo svenska församling.

En kvinna står inne i en kyrka.
Bildtext Kyrkoherde Camilla Ekholm upplever att församlingsmedlemmarna förstår behovet av covidintyg. Arkivbild.
Bild: Mira Bäck / Yle

Ekholm upplever samtidigt att medlemmarna är införstådda med att pandemin förvärrats och att församlingarna gör vad de kan för att alla ska känna sig så trygga som möjligt och därför kräver covidintyg.

Inte heller Mats Lindgård, kyrkoherde i Borgå svenska domkyrkoförsamling, har utsatts för påhopp.

– Det har förekommit en del kritik på sociala medier, men relativt saklig. Någon enstaka person har ringt mig i ärendet, men några våldsamma reaktioner har inte nått mig. Det kan hända att någon annan har fått höra ett lite annat tonläge, säger Lindgård.

På motsvarande sätt som i Sibbo är det många Borgåbor som gläds över covidintyget som ger en viss känsla av trygghet.

Mats Lindgård antar att det kan finnas ett visst missnöje kvar från början av december när intygen togs i bruk.

Restriktionerna infördes mycket snabbt och en del medlemmar kände inte till kraven i samband med evenemanget De vackraste julsångerna.

Någon hade också svårigheter med att få intyget nerladdat till telefonen eller som utskrift i pappersformat.

Guds hus ska alltid vara öppet

I sociala medier har diskussionen kretsat kring kyrkan som helig plats, det vill säga Guds hus som upplevs att alltid ska vara öppet och tillgängligt för alla och en var.

Kritikerna menar att kravet på coronaintyg delar upp församlingsmedlemmarna i två grupper, där den ena inte längre känner sig välkommen. Det här i sin tur strider mot kristen etik.

– Jag förstår dem väldigt bra. Jag tror att vi nu är i en situation, att hur vi än gör så väcker det känslor för att vår verksamhet begränsas. För mig som präst och kyrkoherde jobbar jag för att alla ska vara välkomna, att kunna fylla våra kyrkor och att alla ska få komma och ta emot Guds ord, säger Ekholm.

Ekholm betonar att en situation där en verksamhet som vilar på teologisk grund måste begränsas inte är problemfri, och att det inte församlingen som sätter gränser på eget initiativ.

För både Mats Lindgård och Camilla Ekholm är det viktigt att förstå att covidintyg inte krävs eller kan krävas vid förrättningar, gudstjänster, julböner och annan församlingsverksamhet.

– Huvudlinjen för oss i församlingarna är att vi inte använder covidintyg. Vi får inte använda det och det anknyter också till religionsfrihetslagen, säger Lindgård.

Intyget krävs uttryckligen vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som allsång och konserter. Covidintyg är ett undantag i församlingarnas verksamhet.

– Alla ska ha rätt till att få utöva sin religiositet, säger Ekholm.

Färre sittplatser i kyrkan

Om intyg inte begärs kan församlingarna i sin tur bara ta in en tredjedel av den tillåtna mängden besökare, vilket kyrkoherdarna påpekar att i praktiken utesluter fler medlemmar än kravet på covidintyg gör.

Regionförvaltningsverkets beslut om begränsat antal besökare har också väckt kritik, men så här inför julhelgen tror Lindgård och Ekholm att det kommer att lösa sig, bland annat för att julböner ordnas utomhus, strömmas och sänds i radio.

För Borgå svenska domkyrkoförsamling räcker till exempel domkyrkans kapacitet på cirka 230 personer till för de flesta gudstjänster och evenemang.

– Nu är det lite osäkert vad som händer på julen och särskilt på julafton när det brukar vara mycket folk. Om det kommer fler än 230 personer som vill vara på plats så kan man också följa med julbönen på storskärm utanför kyrkan, säger Lindgård.

Mats Lindgård.
Bildtext Kyrkoherde Mats Lindgård hoppas att alla ska kunna följa med julböner och gudstjänster på plats eller hemifrån. Arkivbild.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Den som inte vill eller kan delta i julbönerna från Borgå domkyrka kan följa med dem hemma då Familjejulbönen klockan 15 strömmas över nätet och den traditionella julbönen klockan 17 då biskopens predikan sänds i radion.

Dessvärre gäller principen först till kvarn under julhelgen om man strävar efter en sittplats i kyrkan.

– Nog är det väl i praktiken så, jag ser inte någon annan möjlighet att avgöra det där, säger Lindgård.

Julböner hålls utomhus

Julböner och gudstjänster ordnas också i mindre kyrkor där begränsningen på antalet besökare får större verkan.

– Det här märks alldeles konkret i det att julbönerna delvis flyttas utomhus. De kommer att vara lite kortare, men vi försöker göra dem innerliga, mysiga och fina på alla sätt vi kan, säger Camilla Ekholm.

Julbönerna i Söderkulla kyrka och Norra Paipis bykyrka flyttas utomhus, medan julbönen i Sibbo kyrka hålls som vanligt eftersom 300 personer får rum trots begränsningarna.

Julbönen från Sibbo kyrka klockan 16 strömmas över nätet, och dessvärre gäller samma principer om sittplatser också i Sibbo under julhelgen.

– Det blir ju så, men i praktiken tror jag inte att det blir ett problem för vi har två julböner i Sibbo kyrka och jag tror att 300 personer nog bra får rum. Utomhus begränsas vi ju inte av hur många som kommer. Där kan den som vill ta del av julbönen, säger Ekholm.