Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlands Banks Olli Rehn: En höjning av styrräntan inte i sikte – löneutvecklingen i USA och EU på helt olika nivå

Uppdaterad 17.12.2021 12:32.
Chefdirektör Olli Rehn på Finlands Bank ser inte att  en höjning av styrräntan skulle vara nära förestående.
Bildtext Chefdirektör Olli Rehn på Finlands Bank säger att läget är helt olika i USA och EU.
Bild: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Finlands Bank har i dag kommenterat torsdagens besked om att styrräntan hålls oförändrad. Den amerikanska centralbanken Fed signalerar nu en höjning av styrräntan till sommaren, men Europeiska centralbanken ECB följer inte efter.

När centralbanken höjer styrräntan leder det till högre räntor på bostadslånen.

Chefdirektör Olli Rehn på Finlands Bank säger att läget är helt olika i USA och EU.

– Löneutvecklingen i USA är mångdubbelt snabbare i USA än i EU, konstaterar Rehn. ECB har inlett en stegvis normalisering av penningpolitiken, men osäkerheten är fortfarande stor.

Bakom inflationen i euroområdet ligger tillfälliga faktorer och inflationen kommer att avta, förutspår Finlands Bank.

Tillväxten avtar – 2024 ligger den på 1,3 procent

Tillväxten avtar under de kommande åren. Enligt Finlands Bank landar bnp på 3,5 procent i år för att nästa år gå ner till 2,6 procent och under 2023 och 2024 ligga på 1,5 och 1,3 procent.

Inflationen har stigit kraftigt främst på grund av de höga energipriserna och problem i leveranskedjorna. Inflationen låg i november på 4,9 procent i euroområdet.

Enligt Statistikcentralen var inflationen i november 3,7 procent och det är bland annat dyr bensin och el som ligger bakom utvecklingen.

Inflationen har ökat med en halv procentenhet från oktober till november.

ECB räknar med att inflationen stabiliseras under två procent

Men ECB räknar med att inflationen kommer att stabiliseras på under två procent nästa år.

Europeiska centralbanken ECB kommer förr eller senare att höja styrräntan. När amerikanska centralbanken Fed höjer styrräntan brukar de andra centralbankerna följa efter.

Fed signalerade tidigare i veckan att den amerikanska styrräntan kan höjas på sommaren.

Storbritanniens centralbank Bank of England höjer sin styrränta med 0,25 procentenheter för att bromsa in inflationstakten. Också Fed understryker hotet från inflationen.