Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i högsta beredskap

Mejlans sjukhus
Bildtext HUS befarar anstormning av patienter på grund av omikron.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Markku Mäkijärvi, tillförordnad vd för Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), har beslutat höja distriktets beredskap till högsta möjliga nivå. Orsaken är omikronvariantens snabba framfart och den höga sjukfrånvaron.

Omikronvarianten har ändrat riskbedömningen av sjukvårdsdistriktets bärkraft, konstaterar Mäkijärvi. Viruset sprids mycket snabbt just nu.

I morse kom beskedet att omikronvarianten nu är den dominerande varianten i hela huvudstadsregionen.

Många sjukskrivningar samtidigt

Ett annat problem är de många sjukskrivningarna vid HUS. Under de senaste dagarna har sjukskrivningarna bland personalen ökat klart, säger Mäkijärvi.

– Det handlar om vanlig influensa, RS-virus och också covid-19. Ett hundratal vårdare och sjukskötare inom operationsverksamheten är sjukskrivna. Det är 2–3 gånger fler än under normala tider, säger han.

Mäkijärvi säger att sjukvården vid HUS redan är belastad på grund av ointresset för vaccin bland de som fortfarande inte vaccinerat sig och av att immuniteten småningom börjar avta bland de vaccinerade.

Markku Mäkijärvi, HUS
Bildtext Markku Mäkijärvi kritiserar de ovaccinerades ointresse för att ta vaccin.
Bild: Matti Myller / Yle

Sjukhuset styrs av en beredskapsledning

HUS har tre olika beredskapsnivåer. Den högsta nivån, nivån 3, betyder i praktiken att sjukhuset har en beredskapsledning som är direkt underställd den verkställande direktören. Beredskapsledningen har tillgång till HUS alla resurser och enheter.

– På det här sättet säkerställer vi att HUS kan fungera med maximal effektivitet i ett eventuellt krisläge.

Det är andra gången HUS går in i högsta beredskapsläge. Våren 2020 skedde det en gång.