Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Föräldrar till elever i Vårberga skola påskyndar informationsgången om coronadrabbade elever - en följd av att Borgå stads smittspårare kämpar med för små resurser

Från 2021
Kantelehuset i Vårebrga i Borgå
Bildtext Några fler skyddsåtgärder än de som Vårberga skola redan nu tillämpar är inte nödvändiga, anser Petra Pettersson - ordförande för föreningen Hem och skola i Vårberga skola.
Bild: Yle/Stefan Härus

Vad kan föräldrar göra om det finns en coronasmittad elev i skolan men stadens spårare inte hunnit kontakta de exponerade och rektorn därför inte kan skicka nödvändig information till hemmen?

Föräldrar till barn i Vårberga skola i Borgå håller barnen hemma från skolan på eget bevåg då de via sin chatgrupp fått höra om coronafall i skolan.

Stadens spårare hinner nämligen inte ta kontakt med alla exponerade eftersom de för tillfället är överbelastade av arbete.

Skolan kan å sin sida inte heller skicka info till elevernas föräldrar innan smittskyddsläkaren och spårarna hunnit kontakta rektorn.

Det här har resulterat i att föräldrarna börjat ta saken i egna händer.

De gör egna smittspårningar och håller självmant sina barn hemma innan informationsgången når dem den officiella vägen.

Lång informationsgång förbryllar

Petra Pettersson - ordförande för föreningen Hem och skola i Vårberga skola - ser föräldrarnas engagemang som en ytterst positiv sak.

– Jag kan inte personligen förstå att det tar så lång tid att få ut information till de exponerade. Dessutom upplever jag att om en elev i klassen är coronapositiv, så borde ju hela klassen anses exponerad - och om det varat i flera dagar så inbegriper det ju också deras familjer och kompisar i hobbygrupper med mera, säger Pettersson.

Överlag anser Pettersson ändå att skolan skött sig fint när det kommer till hur försiktigt man gått tillväga under coronatiden.

Några fler skyddsåtgärder än de som skolan redan nu tillämpar, tror inte Pettersson att skolan bör ta.

– Följande steg skulle vara distansundervisning, men jag tycker nog att vi ska undvika det så långt vi kan. Personligen så är jag inte emot distansundervisning, men om vi tar ett sådant steg, vet vi ju, att dess påverkan kommer att synas hos barn och ungdomar en lång tid framöver, säger Pettersson.

Jaana Viljakainen i Vårberga skolas matsal.
Bildtext Rektor Jaana Viljakainen upplever att föräldrarnas agerande är positivt.
Bild: Milena Hackman / Yle

Positivt med engagerade föräldrar

Rektor Jaana Viljakainen medger att situationen är besvärlig i och med att Borgå stads smittspårning är belastad.

– Det här medför förstås fördröjningar och resulterar i att familjer får vänta på svar, men trots allt upplever jag nog att vi rätt så snabbt får ut information, säger Viljakainen.

Det att föräldrarna nu gått in för att så att säga “påskynda” informationsgången genom sin interna chatgrupp, ser rektor Viljakainen som enbart positiv.

Likaså tycker Viljakainen att det är positivt att föräldrarna håller barnen hemma innan de fått svar den officiella vägen om coronadrabbade elever.

– Jag uppskattar föräldrarnas ansvarstagande och den insats de gör i den här frågan. De har ju annars också kontakt med varandra. Skolan vill ändå varken ta ställning eller uppmana föräldrarna att vara aktiva på den här punkten, säger Viljakainen.

Smittskyddsläkare bekräftar - inte föräldrar

Borde skolan mera självmant kunna ta beslut om åtgärder då man via föräldrar fått veta om att en elev har smittats av corona?

– Till exempel snabba karantänsbeslut ligger nog inte alls i våra händer. Det är nog inte aktuellt i det här skedet. Vi informerar och stöder hemmen och hjälper till så mycket vi kan, säger Viljakainen.

Tågordningen är alltså den, att föräldrar informeras om ett positivt fall i klassen först då smittsskyddsläkare eller spårare bekräftar ett coronafall i skolan.

Ann-Sofie Silvennoinen står vid en gata i Gamla stan i Borgå. I bakrunden syns gamla trähus och julbelysning.
Bildtext Social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen har fullt upp med att försöka lätta situationen för den hårt belastade smittspårningen i Borgå.
Bild: Milena Hackman / Yle

Hur påskynda proceduren?

Yle Östnyland frågade Borgå stads social- och hälsovårdsdirektör, Ann-Sofie Silvennoinen, om det inte skulle vara möjligt att bygga upp ett snabbare system där föräldrar och skola skulle ha en mera aktiv roll - att skolan kunde vidta åtgärder innan informationen sent om sider kommer den officiella vägen.

– Det här har jag svårt att ta ställning till nu. För tillfället håller vi på med att försöka fundera ut hur vi ska få situationen med vår hårt belastade spårningsenhet löst. I och för sig kunde jag nog diskutera saken med våra ansvarspersoner, men jag behöver nog först sätta mig in i situationen, säger Silvennoinen.

Silvennoinen förstår att man reagerar och tar till olika lösningar i och med att coronaviruset igen sprider sig i hela landet.

– Jag förstår föräldrarnas oro, men vi har en väldigt svår situation just nu. Det har blivit betydligt sämre på en kort tid. Spårningen är synnerligen belastad, säger Silvennoinen.

Extra personal till spårningen

Vad ska ni göra för att få situationen i Borgå under kontroll - eller kan ni göra något?

– Det är en bra fråga. Vi jobbar för högtryck hela tiden och just nu försöker vi få in extra personal, säger Silvennoinen.

Silvennoinen beklagar att situationen i Borgå har förvärrats inför jul.

– Inför julen förra året kunde vi nog inte ana att situationen skulle vara så här dålig igen ett år senare, säger Silvennoinen.

En god nyhet i sammanhanget och i ett längre perspektiv en hjälp på vägen, är i alla fall att vaccineringarna bland de åldersgrupper som hälsovården i Borgå försökt uppmana att låta vaccinera sig nu också har gjort det.

– 80 procent av 12–15-åringarna i Borgå är nu vaccinerade. Samma gäller gruppen 30–34-åringar. Dessutom har redan 13,3 procent av Borgåborna fått den tredje dosen coronavaccin, säger Silvennoinen.