Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Myndigheterna utför prov vid blygruvan i Korsnäs – ska svara på hur miljön påverkas

Från 2021
Den gamla gruvan i Korsnäs.
Bildtext Gruvområdet i Korsnäs.
Bild: NTM-centralen

Provtagningar ska göras i området kring den gamla blygruvan i Korsnäs. NTM-centralen har bedömt att metaller och andra grundämnen sprider sig till miljön.

Vid den gamla blygruvan i Korsnäs inleds en provtagning under våren 2022 vars syfte är att producera information om miljöns tillstånd i området. Uppföljningen är en del av projektet KAJAK vars syfte är att utreda miljö- och hälsorisker som de stängda och övergivna deponierna för utvinningsavfall kan orsaka.

Det här meddelar NTM-centralen i ett pressmeddelande.

Efter att isen har smält på våren 2022 kommer det att tas prover från marken och utvinningsavfallet, grund- och ytvattnet, fiskar samt sedimentet. Provtagningen kommer att upprepas under hösten 2022 och våren 2023.

Den gamla blygruvan i Korsnäs var verksam åren 1961-1962 samt 1964-1972. I området bröts och anrikades blyhaltig malm och förutom blyanrikningen producerade gruvan även anrikade lantanider. I samma produktion uppkom utvinningsavfall som har placerats nära den gamla anrikningsanläggningen.

Deponierna för avfall, med andra ord bassängen för anrikningssand och lantanidhögen, är fortfarande synliga i området. Korsnäs kommun har ägt gruvområdet sedan 1978.

- Det finns bara lite information om gruvområdets miljöeffekter. NTM-centralen i Södra Österbotten har genomfört sediment- och ytvattenundersökningar i området år 2016, säger Henna-Mari Havana på Birkalands NTM-central.

NTM-centralen i Södra Österbotten har bedömt att metaller och andra grundämnen sprider sig från området till miljön. På grundval av mätningarna har dock inte upptäckts sådan strålning som skiljer sig märkbart från den naturliga bakgrundsstrålningen och tillfälliga besökare får inte skadliga stråldoser när de rör sig i området.

NTM-centralen i Södra Österbotten har dock konstaterat att det behövs mer omfattande undersökningar för att utreda eventuella risker.

Diskussion om artikeln