Hoppa till huvudinnehåll

Klimat

Finländarna är alldeles för beroende av sina bilar, säger OECD – det räcker inte att elbilarna blir fler

Bilar kör på motorväg vintertid
Bildtext Framför allt i tätorterna är bilberoendet i Finland onödigt stort, säger OECD.

Finland fokuserar för mycket på elbilar och för lite på att minska på behovet av att alls äga en egen bil, säger experter.

Finland har ambitiösa klimatmål men måste jobba hårdare för att nå dem, konstaterade OECD i en rapport förra veckan.

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD utvärderar klimat- och miljöpolitiken i sina medlemsländer genom regelbundna rapporter, och nu var det Finlands tur. En av sektorerna som får kritik i Finland är trafiken.

– Finland är ett bilberoende land. Åtgärder för att minska bilberoendet borde vara alldeles centrala i klimatarbetet i Finland, sade Rodolfo Lacy, direktör för OECD:s miljödirektorat, på pressträffen förra veckan.

Transportsektorn i Finland står för en femtedel av utsläppen, varav hälften kommer från personbilarna. Enligt OECD är en orsak att samhället är uppbyggt kring ett bilberoende.

– Utsläppen från trafiksektorn har minskat med 10 procent 2005–2018, men under samma tid ökade antalet körda kilometer per person, säger Daniel Nachtigall, ekonom på OECD:s miljödirektorat.

– Så den ökade rörligheten och det ökade bilberoendet har varit ett hinder för större minskningar i transportutsläppen.

Att det gäller de som bor i glesbygd med långa transportsträckor är en sak, men bilberoendet är stort också för de 55 procent av Finlands befolkning som bor i tätorter, säger OECD.

Finland började fokusera på elbilar – och slutade tala om alternativ till att äga egen bil

Paula Kivimaa som sitter i Finlands klimatpanel håller med kritiken från OECD och påminner om att det ännu under det förra årtiondet i Finland var stort fokus på det som kallas mobility as a service, alltså olika former av transport- och mobilitetstjänster.

– Finland hade stora framgångar med att föra fram det här. Idén är att minska på det privata bilägandet genom att erbjuda mobilitetstjänster utöver bara kollektivtrafik som alternativ, säger Kivimaa.

Men från att fokuset i något skede låg mycket på bildelning och på om alla, särskilt stadsbor, verkligen behöver ha en egen bil har diskussionen i dag gått över till att fokusera på att göra bilkörandet fossilfritt.

– Nu ligger mycket av fokuset på elektrifieringen. Men vi borde titta på båda de här bitarna tillsammans, säger Kivimaa.

Bort med avgiftsfri parkering på arbetsplatsen

Finland har som mål att utsläppen från transportsektorn ska minska med hälften och Kommunikationsministeriet har utarbetat en färdplan för hur trafiken ska bli fossilfri.

Enligt OECD fokuserar den färdplanen ändå för lite på den systemförändring som samhället behöver för att minska på bilberoendet.

– De flesta punkterna i färdplanen fokuserar på att minska på utsläppen för olika delar av transportsektorn. Men Finland borde frångå politik som stöder privatbilismen, säger Nacthigall.

Bland annat avgiftsfri parkering på arbetsplatser och kravet på parkeringsplatser vid nybyggen är politik som stöder privatbilism och borde avvecklas, enligt OECD.

Dessutom borde en större del av väg- och stadsutrymmet ges åt kollektivtrafiken, och medborgarna borde i ännu högre grad uppmuntras att promenera och cykla.

Politik som minskar på privatbilismen har goda följder inte bara för klimatet utan också för hälsan och stadsmiljön, understryker OECD.