Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finansministeriets ekonomiska prognos: Stabilt läge trots det förvärrade coronaläget, men långsammare tillväxt än tidigare prognoser

Skylt vid Finansministeriet.
Bild: Laura Kotila

Tillväxten är långsammare än tidigare prognoser förutspått på grund av den förvärrade coronasituationen, men ekonomin förväntas växa snabbt under slutet av 2021 och år 2022, meddelar Finansministeriet i en färsk prognos om Finlands ekonomiska utsikter.

Enligt Finansministeriets prognos fortsätter ekonomin att återhämta sig från coronapandemin och tillväxten ökar i synnerhet i branscher som ännu inte nått upp till samma nivå som innan pandemin, till exempel hotell- och restaurangbranschen.

Bruttonationalprodukten i år beräknas öka med 3,4 procent, år 2022 med 3,0 procent och år 2023 med 1,5 procent.

Det förvärrade coronaläget och osäkerheten som den orsakat förväntas endast tillfälligt påverka ekonomins återhämtning, men coronaläget anses ändå vara det största hotet mot fortsatt ekonomisk tillväxt.

Mikko Spolander, prognoschef vid Finansministeriet.
Bildtext Finansministeriets avdelningschef, överdirektör Mikko Spolander.
Bild: Markku Rantala / Yle

”Epidemin kommer i sinom tid att ge vika, men den ogynnsamma utvecklingen i fråga om befolkningsstrukturen och ekonomin kommer att fortsätta länge," säger avdelningschefen, överdirektören Mikko Spolander i ett pressmeddelande.

"För att vi ska kunna kryssa mellan brytningarna krävs det att vi ligger i täten när det gäller konkurrenskraft, kompetens, nya tekniska lösningar och omfattande privata investeringar samt att vi är noggranna med offentliga medel."

Underskottet i de offentliga finanserna och skulden minskar tillfälligt i år och år 2022, men skuldkvoten ökar igen då tillväxten avtar.

Finansministeriets ekonomiska prognos omfattar ekonomiska utsikter, ekonomisk politik och offentliga finanser.

Tillväxten är långsammare än tidigare prognoser förutspått

I maj förutspådde Finansministeriet att ekonomin klara sig själv år 2022 och 2023, alltså att den klarar sig utan stimulansåtgärder.

Enligt prognosen i maj förväntades alla coronarestriktioner ha slopats hösten 2021. Restriktioner har hävts under hösten, men med en allt mer allvarlig coronasituation väntar Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i nuläget på att regeringen ska dra i nödbromsen gällande coronaåtgärderna.

Det här påverkar i sin tur den ekonomiska tillväxten och leder till att den tidigare prognosen förutspått en snabbare tillväxt än den nya. Behovet av stimulans- och stödåtgärder har minskat men social- och hälsovården är fortsättningsvis överbelastad.