Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo och Vichtis planerar ny spårtrafik – dörren står öppen för Raseborg att delta

Raitiovaunuliikennettä.
Bildtext De smala spårvagnarna bekanta från Helsingfors kommer inte att köra i Lojo, det staden nu ser på är bredare spårvagnar som också kan använda vanliga järnvägsspår.
Bild: Matti Myller / Yle

I framtiden kan Lojobor hoppa på en duospårvagn, ett slags spårvagn som också kan köra på vanliga järnvägsspår, för att ta sig till jobbet. Lojo och Vichtis har tillsammans utrett var den nya spårtrafiken kunde gå.

Duospårvagnen skulle delvis använda Hangö-Hyvingebanan, som idag endast används för godstrafik. Men också helt nya banavsnitt har ritats upp på kartan.

En duospårvagn är en snabbspårvagn som kan köra lokaltrafik både i gatunätet och på järnvägsspåren.

Lojo och Vichtis har låtit konsultbolaget Proxion undersöka hur en duospårväg kunde byggas och var den kunde gå.

karta över var man kunde bygga duospårväg
Bildtext I den nya utredningen finns ett förslag på två duospårvägar: en skulle nyttja den nuvarande Hangö-Hyvingebanan (i blått) och den andra köra mellan Lojo centrum och den kommande tågstationen (i rött) vid Åbo-Helsingforsbanan.
Bild: Lojo stad

Förutsättningen för att duospårvägen ska bli av är att den nya järnvägsförbindelsen mellan Esbo och Salo byggs. Duospårvagnen börjar köra tidigast på 2030-talet.

– Tanken är att duospårvägen fungerar som matartrafik för tågtrafiken, säger Lojo stadsgeodet Tapio Ruutiainen.

Ett annat alternativ är att sköta matartrafiken med bussar. Den kommande Åbo-Helsingforsbanan, som alltså kräver ett nytt banavsnitt mellan Esbo och Salo, går inte via Lojo centrum.

Duospårvagnen kunde också köra till Karis

Í utredningen föreslås två linjer för duospårvägen. En skulle köra mellan Lojo centrum och vad som ska heta Lojoknuten, stationsområdet vid den nya Åbo-Helsingforsbanan.

Den andra linjen skulle köra från Virkby till Otalampi längs med den nuvarande Hangö-Hyvingebanan. Idag används Hangö-Hyvingebanan för godstrafik, men duospårvagnen kunde öppna banan för persontrafik.

Karisbor som vill till Lojo undrar då förstås varför duospårvagnen skulle nöja sig med att köra till Virkby, varför inte köra vidare till nästa kommun.

Stadsgeodet Tapio Ruutiainen på Lojo stad säger att andra kommuner är mer än välkomna att delta i projektet.

– Om det här alternativet förverkligas skulle det säkert vara klokt att ta Raseborg med, och ha som mål att hela Hangö-Hyvingebanan skulle användas för persontrafik, säger Ruutiainen.

Smakar det så kostar det

Den nya duospårvägen kommer att kosta en hel del, vilket också innebär att Lojo stad gärna ser att fler kommuner kommer med i samarbetet.

I utredningen finns två prislappar för byggandet av en duospårvägen, med allt vad det innebär av nya spår och plattformer. Det allra billigaste alternativet går på 85,6 miljoner euro, och det dyraste alternativet är 307,6 miljoner euro.

Efter det kommer kostnaderna för att trafikera banan, som skulle gå på 3,5 miljoner euro per år. Enligt utredningen är det svårt att få en duospårväg att bli ekonomiskt bärande, därför lönar det sig inte att ha som mål att skapa vinst med spårvägen.

Det skulle vara kommunerna som investerar i duospårvägen och driver den.

Lojo planerar fler bostäder vid den kommande Åbo-Helsingforsbanan

Duospårvagnen skulle vara ett sätt för Lojo att hålla centrum livskraftigt, nå upp till sina klimatmål och ge invånarna ett lätt sätt att pendla till Helsingfors.

Visionen är att Lojobon kan stiga på en duospårvagn nära hemmet, byta till ett närtåg mot Helsingfors i Lojoknuten som tågstationen ska heta, eller hoppa på Åbotåget.

För att det nya höghastighetståget mellan Åbo och Helsingfors alls ska stanna i Lojo, måste tillräckligt många bo nära tågstationen i Lojoknuten.

– Trafikledsverket kräver att dit kommer ungefär 11 000 fler invånare. Det blir som en ny stadsdel vid stationen, säger stadsgeodet Tapio Ruutiainen.

Därför blir matartrafiken så viktig för att Lojo nuvarande centrum ska förbli livskraftigt, och för att det ska finnas passagerare på eventuella närtåg mellan Lojo och Helsingfors.

Ruutiainen konstaterar att motorvägen också i fortsättningen kommer att locka pendlare att helt enkelt ta egen bil till Esbo och Helsingfors, inte kollektivtrafik.

– Det måste vara så smidigt som möjligt, så att det är lättare att fara med duospårvagnen till tåget än att använda bilen, då fungerar det, säger Ruutiainen.

Diskussion om artikeln