Hoppa till huvudinnehåll

Välfärdsområdesval 2022

Många väljare kan låta bli att rösta i välfärdsområdesvalet: "Väljarna vet inte varför reformen behövs"

Uppdaterad 03.01.2022 17:29.
Cyklister och ett äldre par vandrar längs Aura å
Bildtext Äldre och högutbildade röstar oftare i val, än exempelvis yngre finländare.
Bild: Arash Matin/Yle

Valdeltagandet i välfärdsområdesvalet förutspås bli lågt. Det här kan betyda att många av de som använder sig av tjänsterna inte röstar, samtidigt som många väljare är irriterade på att de inte har fått en förklaring till varför vårdreformen genomförs.

Det säger forskningschef Lauri Rapeli vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi.

Enligt en enkät som kommunbranschens utvecklingsstiftelse Kaks har låtit genomföra vet endast 43 procent av finländarna att de med säkerhet kommer att rösta i valet. Enligt Lauri Rapeli är de här siffrorna inte oväntade.

– Väljarna har svårt att gestalta vad välfärdsområdet handlar om och varför man ska rösta i ytterligare ett val. Jag tror inte att den saken har motiverats särskilt bra för allmänheten, säger Rapeli.

Lågt valdeltagande påverkar vems röst som hörs i välfärdsområdet

Enligt Rapeli kan man inte sätta en exakt gräns för när valets legitimitet kan diskuteras om valdeltagandet är lågt. Intresset för exempelvis EU-valet har varit lågt bland finländska väljare, men trots det har inga röster om valresultatets legitimitet höjts, säger han.

– Jag tror inte att det finns en särskild gräns för när valdeltagandet blir ett problem ur ett legitimitetsperspektiv.

Det som är mer oroväckande är om det blir väldigt ojämnt bland väljarna gällande vem som röstar, säger Rapeli. De flitigaste väljarna är de, som följer med samhällsdiskussioner överlag. Enkätundersökningen visar att de flitigaste väljarna är äldre och högutbildade.

– Valdeltagandet brukar vara lägre exempelvis bland unga och arbetslösa.

Det här kan leda till att de som använder sig av tjänsterna som omfattas av det nya välfärdsområdet inte röstar och påverkar, fortsätter Rapeli.

"För sent att öka intresset för valet"

Många väljare vet i det här skedet att valet går ut på att välja de beslutsfattare som beslutar om social- och hälsovården och räddningsväsendet i regionen. De tjänster som nu sköts av kommuner och sjukvårdsdistrikt övergår alltså till välfärdsområdet. Men orsakerna till reformen är luddiga för många finländare och det kan leda till att få vill rösta i valet.

– Det kan vara mer frågan om att väljarna inte vet varför reformen genomfördes och varför den behövs. Det är säkert en sak som kan vara lite frustrerande för väljare.

Lauri Rapeli
Bildtext Forskningschef Lauri Rapeli vid Institutet för samhällsforskning vid Åbo Akademi säger att orsakerna till vårdreformen inte förklarats tillräckligt bra.
Bild: Åbo Akademis bildbank

Enligt Rapeli är det för sent att försöka öka intresset för välfärdsområdesvalet. Det blev inte klart för väljarna varför vi behöver ytterligare en förvaltningsnivå, säger han.

– Folk har inte förstått vem som ville ha en reform. En del är misstänksamma och frågar sig vilka motiv som ligger bakom reformen. Om det går att backa och förklara varför den genomförs, så är det också lättare att motivera varför man måste rösta.

Flera riksdagsledamöter ställer upp – "kan leda till intressekonflikt"

Flera riksdagsledamöter i Egentliga Finland såsom Annika Saarikko (C), Li Andersson (Vf) och Petteri Orpo (Saml) ställer upp i valet.

Enligt forskningschef Lauri Rapeli är det problematiskt att en del politiker kommer att ha politiska uppdrag på tre olika politiska nivåer inom beslutsfattningen – på den kommunala nivån, i välfärdsområdet och i riksdagen. Det här kan leda till intressekonflikter och att makten koncentreras, säger Rapeli.

Enligt Rapeli kommer välfärdsområdet inte alltid att fatta beslut som gillas i politikernas hemkommuner. Hur gör politikerna då?

– Det här är inte ett problem endast med tanke på tidsanvändningen, utan också med tanke på att vi har samma personer som fattar beslut om samma ärenden men med olika motivationer.

Välfärdsområdesvalet ordnas den 23 januari 2022. Förhandsröstningen ordnas mellan den 12 och 18 januari.

Vad är välfärdsområdesvalet? Det här behöver du veta - Spela upp på Arenan

Diskussion om artikeln