Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Riksdagsutskott vill vaccinera alla vårdare – Sannfinländarna motsatte sig betänkandet

Från 2021
Coronavaccin doseras inför vaccineringstillfälle.
Bildtext Riksdagen röstar om en tillfällig lagändring som skulle kräva vaccinering av alla vårdare.
Bild: Mirva Ekman / Yle

Den så kallade tvångsvaccineringen av personal inom social- och hälsovården går framåt. På tisdag röstar riksdagen om lagändringen.

En tillfällig lagändring kan tvinga personer inom social- och hälsovården att vara vaccinerade mot covid-19. I sitt betänkande förordar social- och hälsovårdsutskottet den så kallade tvångsvaccineringen. Grundlagsutskottet har redan behandlat och godkänt ändringen.

Enligt social- och hälsovårdsutskottet är det viktigt att alla vårdare och alla inom socialvården är vaccinerade för att skydda patienter och klienter. En motivering är också att hälsovårdssystemet ska hållas flytande.

Veronica Rehn-Kivi (SFP) som sitter i social- och hälsovårdsutskottet säger att betänkandet baserar sig på en vilja att skydda utsatta personer.

– Den här lagen och betänkandet vi just gjort, utgår från att vi ska skydda personer som är svaga och löper risk att få allvarliga skador, och till och med dö, om de insjuknar i covid-19.

Även socialvården omfattas

Den nya lagändringen skulle innebära att alla som jobbar inom social- och hälsovården, också lokalvårdare och kökspersonal, skulle behöva vara vaccinerade. Alternativet till vaccinering är att ha bevis på coronasmitta under de närmaste 6 månaderna eller en hälsomässig orsak till att inte kunna vaccinera sig.

Utskottet godkände betänkandet med ett genmäle, som kom från Sannfinländarna. Den sannfinländska riksdagsledamoten Kaisa Juuso säger att vaccinering måste vara frivilligt.

– Vi har ju sett att vaccinet inte fungerar till hundra procent, det släpper igenom virus.

Sannfinländarna förespråkar istället användning av snabbtest.

– Om du fått vaccin för flera månader sedan säger det ingenting om ifall du bär på virus just nu, säger Juuso.

Sjukskötare Sanna Nerjanto tar av sig en ljusblå skyddsjacka, ovanpå munnen och näsan har hon ett munskydd.
Bildtext Personer inom social- och hälsovården ska alla vara vaccinerade, vill man inom social- och hälsovårdsutskottet.
Bild: Marie Söderman / Yle

I betänkandet har man tagit fasta på att testa personalen inom social- och hälsovårdsbranschen. Utskottet konstaterar att en ovaccinerad person som testar negativt inte själv är tillräckligt skyddad under arbetet med klienter och patienter. Dessutom kan personen bli smittad under ett arbetsskift och sedan bära smittan vidare innan sjukdomen konstateras.

Betänkandet utgår ifrån laboratorietest och därför konstaterar social- och hälsovårdsutskottet att testning av personal skulle belasta laboratorierna i allra högsta grad.

Vårdare kan bli avstängda

Vårdare och personal som inte vill vaccinera sig eller på annat sätt kan styrka att de kan jobba med klienter, ska i första hand erbjudas andra arbetsuppgifter. Däremot ger den tillfälliga lagändringen arbetsgivare en möjlighet att stänga av arbetstagaren utan lönebetalningsskyldighet om inga andra uppgifter hittas, eller om personen vägrar ta emot dem.

– Personerna borde i alla fall permitteras och inte entledigas utan lön, säger Kaisa Juuso.

Enligt den tillfälliga lagändringen kan arbetsgivare ändå i vissa undantagsfall låta vårdare som inte är tillräckligt skyddade mot coronaviruset göra klientarbete.

En skötare håller en äldre persons hand. Den äldre personen sitter i rullstol.
Bildtext Enligt ett nytt förslag till lagändring ska alla som jobbar inom hälso- och socialvården och har kontakt med patienter och klienter, vara vaccinerade mot covid-19.
Bild: Mostphotos/Sandnes1970

Riksdagen utför en första omröstning kring lagändringen på tisdag. Den andra omröstningen sker tisdagen den 28 december.

Om lagändringen godkänns träder den i kraft så snabbt som möjligt. Ändringen är tillfällig och gäller fram till den sista december nästa år.

Enligt betänkandet ska en månads övergångstid räcka för att arbetsgivaren ska kunna vidta de åtgärder som behövs.