Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Skyddad byggnad i Bromarv får inte rivas – nämnd ångrade sig

Från 2021
Ett förfallet förråd eller gammalt träskjul som har ruttet virke och flagande färg på fasaden. Huset ingärdat av rep för att hålla folk borta.
Bildtext Byggnaden i Bromarv kyrkby är skyddad och betecknas som byggnads- eller kulturhistoriskt värdefull.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Planläggningsnämnden i Raseborg beviljade i slutet av september undantagslov till staden att riva en skyddad ekonomibyggnad vid Bromarv skola. Nu vill nämnden att det tidigare beslutet upphävs.

Orsaken är att Västra Nylands museum har besvärat sig till Helsingfors förvaltningsdomstol på grund av undantagslovet. Museet bad att förvaltningsdomstolen ska häva planläggningsnämndens beslut.

Nämnden fattade beslut om undantagslovet efter omröstning med rösterna 3-2 i slutet av september.

Nämnden skulle på sitt senaste möte (15.12) ge ett utlåtande till förvaltningsdomstolen med anledning av museets besvär.

Nämnden beslutade att meddela förvaltningsdomstolen att det är motiverat att godkänna museets besvär och att nämndens beslut ska upphävas.

Ett förfallet förråd eller gammalt träskjul som har ruttet virke och flagande färg på fasaden. I bakgrunden ser man Bromarv skola.
Bildtext Om staden gav lov att riva den här byggnaden i Bromarv skulle det vara ett prejudikat och innebära att också andra liknande byggnader borde få undantagslov för rivning.
Bild: Tiina Grönroos / Yle

Planläggningsnämnden konstaterar i sitt svar att det inte fanns särskilda skäl att bevilja undantagslovet. Dessutom skulle beviljandet av lovet fungera som prejudikat då nämnden behandlar motsvarande ansökningar i Raseborg.

Det var nämndens ordförande Sven Holmberg (SFP) som kom med förslaget till svar till förvaltningsdomstolen som nämnden på sitt senaste möte godkände med rösterna 6-3.

Diskussion om artikeln