Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Sådan här diskussion för sjukvårdare och läkare som är kritiska till coronavaccinet i en stängd grupp på Telegram: "Många vill lämna branschen för gott!"

Från 2021
Uppdaterad 23.12.2021 13:09.
En hand håller i en telefonskärm. På skärmen syns en närbild av en kvinna i coronaskyddsutrustning. Tvärs över skärmen kan man läsa gruppnamnet "På din sida!" och "2480 medlemmar"
Bildtext Den coronavaccinkritiska gruppen "Sinun puolella" har nästan 2 500 medlemmar.
Bild: All Over Press, Bearbetning: Ilkka Kemppinen, Yle

I en stängd grupp i appen Telegram diskuterar människor inom vårdbranschen "coronavaccintvånget" och påstår att vaccinets negativa sidor försöker tystas ner. Yle Uutiset har följt med och faktakollat diskussionerna.

Riksdagsledamot Ano Turtiainen har under den senaste veckan överösts av blombud. Blommorna kommer från sjukvårdspersonal runt om i Finland. I korten som föjer med blommorna tackas Turtiainen för att han försvarar sjukvårdspersonalen och för att han ställer sig kritisk till användningen av covidintyg.

Turtiainen själv gissar att det är hans raka sätt i riksdagen som gett orsak till blomförsändelserna. Turtiainen hörde tidigare till Sannfinländarnas riksdagsgrupp, men fick gå på grund av sitt beteende i riksdagen och för att han upprepade gånger skrev kränkande inlägg i sociala medier.

Blombuden beror troligtvis på en uppmaning i en coronavaccinkritisk grupp i meddelandeappen Telegram. I gruppen "Sinun puolella" (på svenska ungefär På din sida) är Turtiainen en hjälte och medlemmarna har uppmanats skicka blommor till honom.

En man i kostym sitter tillbakalutad på en kontorsstol. Han ser leende mot ett bord med flera blombuketter, en del ännu inpaketerade.
Bildtext Ano Turtiainen har uppmanat människor på Twitter att sluta skicka blommor, eftersom de tar för mycket plats.
Bild: Silja Viitala / Yle

Gruppen har nästan 2 500 medlemmar och Yle har följt diskussionerna i gruppen i ett par veckor. Gruppen grundades troligtvis på sommaren, men de flesta medlemmarna har lagts till för ett par veckor sedan.

Enligt gruppens moderatorer är alla medlemmar personer som jobbar inom social- och hälsovården. Yle har försökt bekräfta flertalet av skribenternas bakgrund. Vi erfar att det bland medlemmarna finns såväl närvårdare, sjukskötare, läkare som andra personer inom vårdbranschen.

I den här artikeln citeras enbart personer vars identitet vi kunnat bekräfta, frånsett ett undantag.

Många hotar lämna sjukvårdsbranschen om de måste vaccinera sig

Gemensamt för gruppmedlemmarna är att de är arga på regeringens planer på obligatorisk coronavaccinering för social- och hälsovårdspersonal.

En del av medlemmarna understryker att de vanligtvis inte motsätter sig vaccin. Många har själva tagit de rekommenderade vaccinerna och låtit sina barn vaccineras.

Men i gruppen finns också medlemmar som sprider bristfällig information om coronavaccinet eller delar konspirationsteorier.

En medlem påstår till exempel att en person nära hen fått hormonrubbningar enbart av att ha vistats i närheten av personer som låtit vaccinera sig. Kommentaren får direkt mothugg av flera personer.

Flera medlemmar uppger att de säger upp sig om det förutsätts att de tagit coronavaccinet.

En gruppmoderator skriver till exempel så här:

"Hälsovårdspersonalen har i snart två år jobbat i främsta ledet mot pandemin. Vad har vi fått som tack? Ljusshower och tackkort vi måste skriva ut själva? Och som grädde på moset duger vi inte längre till att utföra vårt jobb. Är det så här man tackar oss som kämpat i flera år? Situationen har blivit så allvarlig att allt fler inom hälsovården väljer ett nytt yrke och lämnar branschen för gott."

De senaste veckorna har gruppmedlemmarna också pratat om att lämna kyrkan. Orsaken är att flertalet kyrkor ber besökarna uppvisa covidintyg. Många är också arga över en kolumn i tidningen Helsingin Sanomat där biskopen i Helsingfors stift, Teemu Laajasalo, skrev att det är ansvarslöst att vägra coronavaccin.

En man iklädd lila prästskjorta på riksdagshusets trappa.
Bildtext Biskop Teemu Laajasalos uttalande om coronavaccinet syns i statistiken över medlemmar som skrivit ut sig ur kyrkan.
Bild: Jouni Immonen / Yle

För några dagar sedan skrev en läkare som jobbar på ett sjukhus i en medelstor stad i Finland så här:

"Under nästan varje arbetspass träffar jag eller någon av mina kollegor en person som uppsökt läkare på grund av biverkningar av coronavaccinet. Sådana patienter har det funnits mer av än personer som behöver läkarvård på grund av att de smittats av coronaviruset. De som fått problem efter vaccinen har också värre symtom än de som söker läkarvård på grund av coronaviruset. Antalet patienter har ökat betydligt på [sjukhuset där läkaren jobbar] på grund av coronavaccinet."

Yle kontaktade mottagningen där läkaren jobbar. Två överläkare på sjukhuset bekräftade att man får in patienter som lider av biverkningar av coronavaccinet.

Vanligast är att patienten har feber och uppsöker läkaren för att få ett läkarintyg för att få stanna hemma från jobbet. För en del patienter gör febern personen så sjuk att hen inte klarar sig enbart genom att vila hemma.

– Det har ändå inte uppstått patientköer hos oss på grund av biverkningarna, uppger en av överläkarna.

Feber är en av de vanligaste biverkningarna av coronavirusvaccinet.

Överläkarna uppger också att det inte är överraskande att personalen på deras sjukhus ser mer patienter som fått biverkningar av coronavaccinet än personer som har smittats av coronaviruset. Orsaken till det är att det finns specialavdelningar för dem som insjuknat av coronaviruset.

Laitoshoitaja siivoaan koronaeristyshuonetta.
Bildtext Många inom social- och hälsovården har hotat att sluta inom branschen om de tvingas vaccinera sig.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Kritiska åsikter motiveras med lösryckt fakta

Det ovannämnda exemplet är väldigt typiskt för gruppen, där åtminstone en del av påståendet stämmer men viktiga detaljer har lämnats bort.

En medlem skriver:

"En undersökning från Institutet för hälsa och välfärd visar att det fram till augusti dött nästan 1 700 finländare (!!!) inom tre veckor från att de fått coronavaccinet"

Yle har inte lyckats bekräfta personens identitet, men kommentaren bygger delvis på en artikel i den finska tidningen Seura.

I gruppen citeras däremot Seuras artikel felaktigt. I kommentaren nämns inte att överläkare Maija Kaukonen på Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea berättar att det är logiskt att statistiken ser ut som den gör. Coronavaccinen gavs nämligen först till de allra äldsta som redan från början var sjuka och eventuellt inte hade så länge kvar.

– Vaccinet skyddar enbart mot coronaviruset, inte mot andra sjukdomar. Institutet för hälsa och välfärd har undersökt vaccinerade och jämfört dödligheten bland dem med jämngamla och lika sjuka ovaccinerade personer. Dödligheten bland vaccinerade var lägre än bland motsvarande ovaccinerade under tidsperioden, oberoende av vilket vaccin de fått, säger Kaukonen i artikeln.

Coronavaccin doseras inför vaccineringstillfälle.
Bildtext Vaccinet skyddar enbart mot coronaviruset, inte mot andra sjukdomar.
Bild: Mirva Ekman / Yle

Flera anser att myndigheterna döljer coronavaccinets biverkningar

Det är också vanligt att medlemmar i gruppen påstår att myndigheterna försöker dölja biverkningarna av coronavaccinet.

Medlemmarna uppmanar bland annat varandra att skriva under en namninsamling till riksdagsledamöter gällande coronavaccinen. I adressen kan man läsa:

"Vi ser dagligen komplikationer som uppstår av coronavaccinet. Ändå undersöks eller erkänns inte kopplingen mellan vaccinerna och sjukdomsfallen. Det går inte att påstå att coronavaccinet är säkert eftersom det inte undersökts tillräckligt länge."

Enligt Asko Järvinen, överläkare på Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, har endast ett fåtal personer inom distriktet behövt sjukhusvård på grund av coronavaccinet. De allvarligaste och mest framträdande biverkningarna registrerades bland människor som fick Astra Zenecas vaccin i våras.

En del personer fick koagulationsrubbningar i blodet vilket senare ledde till blodproppar. Det här berodde på att Astra Zenecas vaccin kunde orsaka förändringar i blodplättarna.

– Jag har hört rykten om att neurologiavdelningen haft många patienter som fått biverkningar av coronavaccinet. De här ryktena är falska, säger Järvinen.

asko järvinen på HUS
Bildtext Asko Järvinen tillbakavisar rykten om att sjukhusen skulle fyllas av personer som fått biverkningar av coronavaccinet.
Bild: Benjamin Suomela / Yle

Ett annat envist rykte handlar om att tillsynsmyndigheten Fimea får in så mycket anmälningar om biverkningar att myndigheten inte hinner med. Så här skriver en moderator i sjukvårdarnas vaccinkritiska grupp:

"Fimea ligger långt efter. För tillfället väntar 15 400 biverkningsanmälningar på att behandlas, sammanlagt är anmälningarna redan 21 950 till antalet. Av dessa handlar 4 467 anmälningar om allvarliga biverkningar."

Då Yle ringde upp Fimea visade det sig att anmälningarna verkligen är så många att man kan tala om en rusning. Enligt överläkare Maija Kaukonen på Fimea har diskussionerna kring biverkningarna gjort att antalet anmälningar som privatpersoner gjort har stigit.

Till exempel har rapporteringen om problemen orsakade av Astra Zenecas vaccin gjort att människor med lägre tröskel anmälde blåmärken och andra problem som hängde ihop med blodcirkulationen. Problemen var ändå inte allvarliga enligt Kaukonen.

Maija Kaukonen står utomhus och ser rakt in i kameran.
Bildtext Överläkare Maija Kaukonen på Fimea berättar att det kommer in mycket anmälningar om biverkningar av coronavaccin.
Bild: Jouni Immonen / Yle

För tillfället är ungefär hälften av anmälningarna gjorda av privatpersoner. Då en person som inte jobbar inom hälsovården anmäler en biverkning är det upp till personen själv att uppskatta om problemen är allvarliga eller inte. Personer inom social- och hälsovården använder sig av en internationell skala.

– Vi läser alla anmälningar direkt då de kommer in. Sedan bedömer vi hur brådskande det är att anmälningen utreds. Allvarliga biverkningar sätts alltid först i kön, vilket gör att statistiken kan förvrängas. Biverkningarna som inte är allvarliga får vänta, förklarar Kaukonen.

Läkare jobbar varje dag med att beta av anmälningarna. När läkarna har hunnit gå igenom de anmälningar som inte klassats som brådskande har vi en statistik som motsvarar verkligheten bättre.

– Allvarliga fall tar längre tid att undersöka eftersom vi ofta måste beställa patientjournaler för att få mer information. Det finns också fall där anmälaren inte ansett att biverkningen varit allvarlig, men där läkaren höjt allvarlighetsgraden då hen undersökt fallet.

Artikeln korrigerad 23.12. kl. 13:05: Artikeln hävdade tidigare att inte en enda person behövt sjukhusvård efter att ha vaccinerats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt sedan Astra Zeneca-fallen i våras. I själva verket har enstaka lindriga fall av hjärtmuskelinflammation som krävt sjukhuskoll förekommit.

Så här gjordes artikeln

För ungefär en månad sedan spreds en bild på Instagram med reklam för en privat Telegramgrupp där sjukvårdspersonal som ställer sig kritiskt till coronavaccin kan bli medlemmar.

Endast personer som kunde bevisa att de jobbar inom sjukvården får bli medlemmar i gruppen. Moderatorerna kräver att varje medlem ska skicka en skärmdump från registret om yrkesrättighet för att godkännas i gruppen.

Yle infiltrerade gruppen med hjälp av en person som jobbar inom social- och hälsovårdsbranschen. Personen ansökte om medlemskap i gruppen med sina egna uppgifter. Efter det följde Yle diskussionerna i gruppen med hjälp av en redaktionstelefon. Varken personen vars uppgifter Yle använde eller Yles egen personal deltog i diskussionerna i gruppen.

Yle har erbjudit en del medlemmar i gruppen samt alla gruppens moderatorer möjligheten att kommentera. Vi diskuterade med dessa personer i Telegramappen, på LinkedIn, per mejl eller per telefon. Ingen ville intervjuas. En del personer svarade inte på kontaktförsöken.

På andra språk