Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Diskrimineringsombudmannen: Skäl att misstänka diskriminering i Helsingforspolisens operation mot romer

Från 2021
Manlig polis i uniform
Bild: Yle/Rebecka Rahikainen

Nyheten om Helsingforspolisens operation kom fram i våras. Då nekade polisen att det skulle handla om etnisk profilering av romer. Nu säger ombudsmannen att man kan anta att diskriminering har skett.

År 2013 inledde polisen i Helsingfors vad man kallade en preventions- och informationsinsamlingsoperation. Operationen pågick fram till år 2015 och fortsatte delvis de två följande åren. Verksamheten var särskilt inriktad på den romska befolkningen.

I ett utlåtande från diskrimineringsombudsmannen anser man att innehållet i operationens instruktioner innehöll sådant som är förbjudet enligt diskrimineringslagen. I utlåtandet står det att instruktionerna för operationen kan tolkas som att personer som enligt polisens förmodan var romer skulle övervakas noggrant.

Under operationen förde polisen bland annat bok över romernas rörelser, vilka grupper de umgicks i och vilka fordon de använde. Operationen hade kodnamnet KURI1. Kuri betyder disciplin. När uppgifterna om operationen kom fram nekade polisen att det handlade om etnisk profilering.

Polisstyrelsen utredde operationen tidigare år 2021 men ansåg då att det inte handlade om diskriminering. Enligt ombudsmannen så är polisstyrelsens bedömning bristfällig.

- Operationen har utretts först flera år i efterskott, trots att åtminstone polisinrättningen i Helsingfors har varit medveten om den i hög grad. En tillräcklig utredning av det inträffade och en öppen behandling av det är centralt, för att åtgärderna för att stärka förtroendet för polisen bland romerna ska vara framgångsrika. I ärendet har romerna också rätt till tillräcklig information, konstaterar diskrimineringsombudsman Kristina Stenman i ett pressmeddelande.

Diskrimineringsombudsmannen rekommenderar nu att operationen utreds ytterligare, och att den romska befolkningen också ska höras i frågan.