Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Gamla gravstenar har en hel del att berätta för namn- och släktforskare

Från 2021
Gravsten över flicka som dött ung.
Bildtext På en linjegrav som denna på Hangö nya begravningsplats, får vi endast veta förnamnet på "Lilla Ebba", som dött knappt ett och ett halvt år gammal. Linjegravarna hör till de äldsta på Hangö nya begravningsplats och många saknar helt namn.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Gravstenarna vittnar om hur namn går i mode och avslöjar andra detaljer om samhället över tid.

I Hangö har frågan om vad som ska hända med gamla gravar som ingen längre sköter om, lett till en diskussions om gravars kulturhistoriska värde.

Frågeställningen har också en etisk dimension - vem bestämmer vilka gravar som är värdefulla?

För den som till exempel är intresserad av lokalhistoria eller namnskick har gravstenar en hel del information att ge.

Berättar om namnförrådet och -skicket vid en viss tid

Speciellt namn på de avlidna är något som många besökare tycker om att läsa. På gravstenarna kan man hitta namn man aldrig hört, eller se hur namn går igen.

Maria Vidberg, namnvårdare på Institutet för de inhemska språken, säger att gravstenarna är intressanta källor inom namnstudier.

– Om man tänker på förnamn, så säger de en hel del om namnmodet då de här personerna föddes och fick sina namn. Tittar man på efternamn, så kan de berätta en hel del om hur människors efternamn byggts upp och ändras också senare i livet, förklarar Vidberg.

Namnvårdare Maria Vidberg vid Institutet för de inhemska språken
Bildtext Namnvårdare Maria Vidberg säger att hon alltid skannar av namn, som är hennes specialområde, var än hon befinner sig.
Bild: Maria Fremer

Apropå gamla namn, säger hon att namn tenderar att återkomma med några generationers mellanrum.

– Sedan ligger det också i namns natur, att en del namn bara har ett begränsat antal bärare, medan andra snabbt blir populära.

Vilka namn som blir populära vid en viss tid kan ha med slumpen att göra.

Digitaliseringen utvidgar namnförrådet

I dagens läge är det inte ovanligt att föräldrar strävar efter att hitta originella och unika namn, vilket bland annat kan göras genom att leta på nätet.

Men ibland kan det gå så att andra snappar upp ett dylikt namn, och så blir det helt otippat väldigt populärt.

– Det som är klart är att vi för säg hundra år sedan hade ett betydligt mindre namnförråd att utgå från, också för några decennier sedan.

Men till skillnad från gravstenarna som överlever generationer är nätet en ganska flyktig och undflyende källa.

Viktigt att dokumentera namnen på orten

Situationen med gamla gravar som kanske tas bort i Hangö, berör också namnfrågan och forskningen.

– Det är alltid motiverat att bevara äldre skikt av namn, för att forskare senare ska kunna bilda sig en uppfattning om namnförrådet och namnskicket vid en viss tidpunkt men också för att för att enskilda personer till exempel ska kunna släktforska, säger namnforskare Maria Vidberg.

– Att ta bort gravstenar utan att dokumentera dem ser jag som väldigt kortsiktigt.

I den här svenska tidningsartikeln kan du lära dig mycket om kyrkogårdar och begravningstraditioner.

Diskussion om artikeln