Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt får stort stipendium för cancerforskning – forskningen utvecklar individualiserad cancervård

Från 2021
Tre-dimensionell (3D) cellkultur av aggressiva prostatacancer celler (gröna) som invaderar ut i den närliggande omgivningen.
Bildtext Genom genprover på cancerceller kan man ge allt mer individualiserad vård. Forskningar i Västra Cancercentret utvecklar genstyrd cancervård.
Bild: Malin Åkerfelt

Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet donerar pengar till cancerforskare vid Västra Cancercentret. Med finansieringen ska man utveckla genstyrd cancerbehandling i Egentliga Finlands Sjukvårdsdistrikt.

På våren inleds två forskningar vid Västra Cancercentret för att utveckla genstyrd cancerbehandling i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Tack vare Stiftelsen Eschnerska Frilasarettets stipendium på 672 000 euro till docent Pia Vihinen och specialläkare Erika Alanne, kan forskningen omfatta ännu fler patienter.

Pengarna används för att analysera blod- och vävnadsprov från cancerpatienter och för att vidareutveckla analysmetoderna.

Tack vare ny genteknologi och kunskap om cancerns molekylärbiologi utvecklas genstyrd cancerbehandling.

Genstyrd cancerbehandling innebär riktad behandling

Genstyrd cancerbehandling innebär att cancertumören behandlas med riktad läkemedelsbehandling.

Behandlingsformen är viktig eftersom forskning visar att i en stor del av cancertumörer finns mutationer, som potentiellt kan behandlas med riktade läkemedel.

Riktad behandling förutsätter att man känner till vilka gener som finns i cancertumören; i takt med att genstyrd cancerbehandling utvecklas växer också kraven för hur gendiagnostiseringen blir lyckad.

Bland annat ställer det krav på hur provtagningen av blod och vävnad görs och behandlas.

I dagens läge kan man planera och följa upp genstyrd behandling av lungcancer med hjälp av blodprovsanalys.

Två projekt som hjälper cancerpatienter

Syftet med forskningarna PROSMO och FINPROVE, som på våren inleds vid Västra Cancercentret, är att utveckla analyser av cancerceller för att åstadkomma alltmer individuella behandlingar av cancer.

Målet med PROSMO-forskningen är att utveckla provtagning och genanalys, och att sålla patienter till FINPROVE-forskningen.

FINPROVE-forskningen strävar efter att möjliggöra genstyrd behandling av cancerpatienter och att utveckla genstyrd cancervård i Finland. Forskningen lämpar sig för patienter som lider av en cancerform, som inte har etablerade behandlingsformer.

I en central roll i forskningarna är Västra Cancercentrets arbetsgrupp, som specifikt jobbar med genstyrd cancerbehandling.

Arbetsgruppen analyserar svaren på cancerpatientens genprover för att hitta en lämplig vårdmetod.

Hittills har man kunnat ta genprover på ett tiotal patienter, men tack vare finansieringen från Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet kan provtagningen tas av flera patienter.

Forskarna önskar att så många cancerpatienter som möjligt ger sitt genprov för framtida forskning, för att cancervården i ska kunna bli allt mer individualiserad.

Diskussion om artikeln