Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Våld i nära relationer har ökat under pandemin – ny stödtjänst i form av en chatt har blivit populär bland unga

Från 2021
Tygnalle på rosa leksaksmoped på ett skyddshem.
Bild: Antti Kolppo / Yle

Under pandemin har våld i nära relationer ökat, det visar forskning både i Finland och i andra länder. För att svara mot det ökade behovet av hjälp har den nationella hjälplinjen Nollinjen utökats med en chatt.

Orsakerna till att våld i nära relationer har ökat under pandemin är flera, säger enhetschef Helena Ewalds på Institutet för hälsa och välfärd, THL.

– Våldet har ökat och det har säkert att göra med isoleringen under pandemin. Om man tänker på våld som fenomen handlar det mycket om psykiskt våld och kontroll, att man kontrollerar vad den andra gör och vem den har kontakt med.

Enligt Helena Ewalds har det under pandemin blivit lättare att kontrollera sin partner, eftersom många har varit isolerade i hemmen och också jobbat på distans.

– Det gör att det psykiska trycket där hemma blir värre. Och om familjerna samtidigt har andra problem, ekonomiska eller psykiska problem, bidrar det till att våldet har ökat.

Helena Ewalds, uvecklings- och enhetschef vid THL.s skyddshemstjänster.
Bildtext – Eftersom vi har ett nationellt skyddshemsnätverk finns det alltid plats, på ett skyddshem någonstans i Finland, säger Helena Ewalds, enhetschef på Institutet för hälsa och välfräd, THL.
Bild: Niklas Evers

Under pandemin har de som skulle behöva hjälp inte alltid fått det av olika orsaker.

– Vi vet att en del har varit rädda för att ta kontakt och söka hjälp. De kanske inte har vågat, eller trott att våra tjänster har varit stängda, men det har de inte varit, säger Helena Ewalds.

Kraftig ökning under pandemin

I Finland finns i dagsläget 29 skyddshem. Efter den nya skyddshemslagen som kom 2015 är det i dag staten, i form av Institutet för hälsa och välfärd, THL, som har det övergripande ansvaret för skyddshemsverksamheten.

Skyddshemmen upprätthålls av olika aktörer och tillsammans bildar de ett nätverk. Förbundet för mödra- och skyddshem är en aktör som upprätthåller skyddshem på olika håll i Finland.

Antalet personer som söker hjälp via förbundet har ökat med 40 procent under pandemin. Under 2020 sökte 11 000 personer hjälp via förbundet, och fram till oktober i år var motsvarande siffra 9000. Där ingår främst vuxna, men också barn och våldsförövare.

Hälften av platserna upptagna

En av förbundets medlemsföreningar är Vasa mödra- och skyddshem, som upprätthåller Österbottens skyddshem. Där är hälften av platserna upptagna i nuläget.

– Antagligen kommer det fler klienter under jul eller efter julhelgen. Om det ser ut som om platserna fylls finns det andra skyddshem dit klienterna kan åka. Ingen blir utan service för att något skyddshem skulle vara fullbelagt, säger Marjatta Kiviranta.

Hon har varit engagerad som frivillig i föreningen sedan nittiotalet, och är föreningens ordförande från och med början av nästa år.

Helena Ewalds på THL har en överblick över hur läget är på skyddshemmen runtom i landet.

– Det finns platser på skyddshemmen. Under åren som vi har gjort uppföljningar har det visat sig att de flesta vill vara hemma under julhelgen. Också om stämningen skulle vara spänd vill människor inte åka någonstans. Därför ser vi ett ökat antal besökare på skyddshemmen efter jul, i januari.

Det finns alltså ofta lediga platser på skyddshemmen under julen.

Marjatta Kiviranta säger att det har varit väldigt lugnt på Österbottens skyddshem under vissa perioder under pandemin. Enligt de som jobbar på skyddshemmet har klienter hört av sig och varit oroliga över att bli smittade om de kommer dit. Men coronasmitta eller rädsla för den ska inte vara ett hinder för att söka sig till ett skyddshem.

Tryggt på skyddshemmen trots pandemi

Helena Ewalds på THL säger att de har lärt sig att det är viktigt att gå ut med information om att man alltid kan söka sig till ett skyddshem.

– Oavsett om man själv är i karantän eller är smittad får man hjälp. Det finns skyddshem som är utrustade med ett skilt rum för smittade eller personer i karantän.

― Helena Ewalds

Enligt Marjatta Kiviranta har efterfrågan på tjänster inom öppenvården ökat under pandemin. Också myndigheterna har sett en ökning, både i antalet telefonsamtal till Nollinjen och i användningen av den nya chattjänsten som togs i bruk förra året.

– Chatten har visat sig vara viktig speciellt för unga människor, de är vanare vid att skriva än att tala i telefon. Och Nollinjen hade markant mycket fler samtal 2020, säger Helena Ewalds.

Öppna hela julhelgen

Antalet telefonsamtal till Nollinjen har under de senaste åren ökat speciellt efter högtiderna, till exempel under julens mellandagar. Skyddshemmen är öppna hela julhelgen och de tar emot både familjer och ensamkommande klienter. Det är möjligt att söka sig till vilket skyddshem som helst, oberoende av var man bor.

Vid akut behov av hjälp ska man ringa det allmänna nödnumret 112. Nollinjen betjänar också på svenska, på nummer 080 005 005. Telefonlinjen är öppen dygnet runt, chatten på vardagar mellan 9 och 15. Chatten hittar man via Nolllinjens webbplats.