Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Nämnd slår fast: Polisen diskriminerade svenskspråkig pojke – att han var full har ingen betydelse

Närbild på en polis i overall, fotograferad bakifrån.
Bildtext Diskriminerings- och jämställdhetsnämnden anser att polisen diskriminerade pojken. I motsvarande situation skulle en finskspråkig ha fått service på sitt modersmål hela tiden, påpekar nämnden.
Bild: Eleni Paspatis / Yle

Att den svenskspråkiga pojken var berusad är inte orsak för Helsingforspolisen att diskriminera honom. Det här slår diskriminerings- och jämställdhetsnämnden fast i ett historiskt fall där polisen anses ha diskriminerat pojken av språkliga skäl.

Fallet är historiskt eftersom det är första gången nämnden tog ställning för att en svenskspråkig har diskriminerats på grund av språket.

Nu har ärendet behandlats två gånger av diskriminerings- och jämställdhetsnämnden eftersom Helsingfors förvaltningsdomstol tidigare i höst sände ärendet tillbaka till nämnden.

Orsaken var att polisen besvärade sig till domstol och kom med nya uppgifter, vilket Svenska Yle berättade om i början av november.

Fördes med ambulans till tillnyktringsstationen

Polisen förde i sitt besvär till domstolen fram att en äldre konstapel inledningsvis talade svenska med pojken.

Pojken, som var minderårig vid tidpunkten, hade förts med ambulans till tillnyktringsstationen i Tölö i Helsingfors. Händelsen ägde rum i september 2017.

Pojken var berusad och ville inte sova av sig ruset i stadens tillnyktringsstation. Han flyttades till polisens skyddsförvar.

Pojken ska ha varit rastlös och en äldre konstapel tillkallades för att lugna ner honom.

Polisen grep pojken

Konstapeln förklarade att om pojken inte lugnar ner sig och är tyst måste han föras till en förvaringscell. Då bytte pojken språk till finska, enligt polisen, och skällde på äldre konstapelns svenska uttal.

Därefter fortsatte polisen tala finska med pojken eftersom polisen ansåg att pojken kan finska flytande.

Polisen grep pojken med stöd av polislagen eftersom han inte ansågs kunna ta hand om sig själv. Han var gripen i knappt en och en halv timme och därefter tog en socialarbetare hand om honom.

En vakt vid skyddsförvaret förklarade för pojken att språkkunskaperna inte räcker till för att informera pojken om grunderna för gripandet samt vilka rättigheter och skyldigheter pojken har.

Förvaringscell i polishuset i Böle i Helsingfors.
Bildtext Pojken placerades i skyddsförvar. Bilden är från Helsingforspolisens nya förvaringsceller som under hösten flyttat från Tölö till Böle.
Bild: Helsingforspolisen

Pojken godkände inte att polisen talade finska

Nämnden konstaterar att det inte är möjligt att exakt reda ut vad som diskuterats mellan pojken och polisen och på vilket språk. Nämnden bedömer om pojken diskriminerats utgående från helheten där all utredning beaktats.

Polisen anser pojken ville byta från svenska till finska och sedan tillbaka till svenska för att han var berusad

Enligt nämnden är det klart att pojken delvis fått service på svenska. Det är också klart att den svenskspråkiga vakt som jobbade vid tillfället inte har hämtats för att tala med pojken.

Enligt nämnden har pojken flera gånger begärt att få tala svenska och han har inte samtyckt till att polisen talade finska med honom.

Ingen betydelse att pojken var berusad

Att pojken var berusad har ingen betydelse i sammanhanget, trots att polisen hänvisar till det i sitt besvär.

Polisen anser att pojken ville byta språk från svenska till finska och sedan tillbaka till svenska för att han var berusad. Polisen nekar till att ha diskriminerat pojken.

Att pojken inte har fått den rätt som garanteras i grundlagen, att få sitt ärende behandlat på sitt eget modersmål, kan inte motiveras med hans beteende, skriver nämnden i beslutet.

Polisen tilldelas vite

Nämnden konstaterar också att det inte har betydelse hur bra pojken har förstått finska.

Pojken har varit berusad och minderårig, varvid det har varit särskilt viktigt att använda sitt eget modersmål under hela tiden ärendet pågick, anser nämnden.

I motsvarande situation skulle en finskspråkig ha fått service på sitt modersmål hela tiden, påpekar nämnden.

Nämnden anser därför att pojken hamnade i en sämre ställning på grund av sitt språk i en situation där hans grundläggande rättigheter var begränsade på grund av gripandet och han ville ha information på sitt eget modersmål.

Nämnden tilldelar ett vite på 5 000 euro till polisen.

STT rapporterade tidigare om nämndens beslut.