Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Fortum och Helen bygger vindpark i Sydösterbotten – klirr i kassan för Närpes och Kristinestad

Vindkraftverk ovanför snöklädda grantoppar.
Bild: Juuso Stoor / Yle

Energibolagen Fortum och Helen har tagit beslut om att bygga ut vindkraften i Närpes och Kristinestad. Totalt handlar det om 56 kraftverk men en totaleffekt på 1,1 terawatt per år.

Energibolagen Fortum och Helen, tidigare Helsingfors Energi, har tagit beslut om en vindkraftsatsning i Sydösterbotten.

Projektet omfattar 56 vindkraftverk i Pjelax-Böle i Närpes och Kristinestad Norr i Kristinestad. Den årliga produktionskapacitet blir totalt 1,1 terawattimmar.

Ger Närpes 800 000 euro i året

Vindparken blir en av de största i landet och ska tas i bruk senast år 2024. Satsningen kommer att ge Närpes 800 000 euro i fastighetsskatt årligen när den väl står klar.

– Det är ett stort och viktigt projekt för Närpes och summan är kännbar för stadens ekonomi, säger stadsdirektör Mikaela Björklund.

I Kristinestad räknar stadsdirektör Mila Segervall men ett tillskott på ungefär 320 000 euro i fastighetsskatt per år, försiktigt räknat.

Björklund säger att Närpes har planlagt flera områden som passar för vindkraftsetableringar och redan nästa år kommer staden att få intäkter på ungefär 800 000 euro från existerande vindparker.

Tredubblar andelen vindkraft

Investeringarna i Pjelax-Böle och Kristinestad Norr uppgår till ungefär 360 miljoner euro, varav Fortum står för 60 procent och Helen resten.

Bolagen har också skrivit ett långt avtal om elförsäljning där Helen förbinder sig att köpa ungefär hälften av den el som produceras i vindparkerna.

Resten av effekten ska användas lokalt, till exempel i tomatodlarnas växthus i Närpes.

Investeringarna i Sydösterbotten kommer att tredubbla Helens vindkraftsproduktion. Den ökade effekten motsvarar ungefär en terawattimme, det är en fjärdedel av elförbrukningen i Helsingfors.

Målet är att minska kolanvändningen

Helen meddelade samtidigt att bolaget kommer att sluta använda kol fem år tidigare än planerat. Kolkraftverket Salmisaari kommer att läggas ner senast i april 2023.

Helens vd Juha-Pekka Weckström säger att det känns fint att satsa i projektet.

– Vårt mål är en koldioxidneutral elproduktion 2030. Vindkraft är ett av medlen som hjälper oss att nå vårt mål på ett lönsamt sätt, säger Weckström.

Flera satsningar som den i Sydösterbotten är att vänta eftersom Helens målsättning är att öka den el som produceras med vindkraft med 2 till 3 terawattimmar.

Vind och solenergi i samarbete med Uniper

Fortum meddelande redan för ett år sen att vind- och solenergi är ett av Fortums och det multinationella energiföretaget Unipers strategiska samarbeten.

Fortum både producerar och bygger ut vindkraft i Finland, Norge, Sverige och Ryssland och målet med samarbetet med Uniper är 1,5 till 2 gigawatt ny kapacitet innan 2025.

Vindkraften planeras stå för upp emot två tredjedelar av elproduktionen i Finland år 2050. Det skulle kräva att bygger ytterligare 3500 till 4000 vindkraftverk. I dag är de drygt 800 till antalet.

Text: Niklas Joki/Yle Pohjanmaa Översättning och bearbetning: Mikaela Löv/Yle Österbotten