Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

VN: Raseborgs stad beviljar Ethel Storsjö färdtjänst men ansöker samtidigt om besvärstillstånd

Från 2021
Uppdaterad 23.12.2021 07:23.
Ethel Storsjö i Karis nekas färdtjänst av Raseborg stad.
Bildtext Ethel Storsjö får nu vänta på besked om staden får besvärstillstånd eller inte.
Bild: YLE Axel Rappe

Det utdragna fallet kring Ethel Storsjös rätt till färdtjänst är inte över än. Det kan du läsa om i tidningen Västra Nyland i dag.

I november slog Helsingfors förvaltningsdomstol fast att Raseborgs beslut att inte bevilja 90-åriga Karisbon Ethel Storsjö färdtjänst var felaktigt.

Efter domstolens beslut har staden nu beviljat Storsjö färdtjänst men samtidigt ansöker staden om besvärstillstånd hos Högsta förvaltningsdomstolen.

Staden motiverar sin ansökan med att förvaltningsdomstolen nu avgjort ärendet på ett helt annat sätt än när ärendet tidigare behandlats i domstol.

Det här även om det handlar om samma innehåll och delvis samma utredningar som tidigare. Det finns inget nytt som på ett avgörande sätt skulle ändra på situationen slår staden fast.

Ärendet har behandlats i Raseborgs stads sektion för klientärenden.

Tidningen Västra Nyland var först ute med nyheten och fallet har också tidigare uppmärksammats stort av tidningen.

Ethel Storsjö har nekats färstjänst av Raseborgs stad

Domstol förkastade Raseborgs beslut att neka Ethel Storsjö färdtjänst

Förvaltningsdomstolen: Storsjö har rätt till färdtjänst.