Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Brittiska studier verkar bekräfta att omikronvarianten är lindrigare – men forskarna vill ännu inte kalla det goda nyheter

Från 2021
En rad ambulanser utanför Royal London Hospital i London.
Bild: STELLA Pictures/ddp/abaca press

Preliminära resultat tyder på att omikronvarianten orsakar mellan 30 och 70 procent färre intagningar på sjukhus än deltavarianten. Resistens mot vaccin och högre smittsamhet kan ändå betyda fler allvarliga fall totalt, varnar forskare.

Två nya brittiska studier verkar bekräfta att den nya coronavirusvarianten omikron är lindrigare än deltavarianten.

Enligt den ena studien, gjord av de skotska hälsovårdsmyndigheterna, innebär omikronvarianten en 30 till 70 procent lägre risk för allvarlig sjukdom som kräver sjukhusvård.

Studien har följt med bekräftade omikronfall i Skottland, och kommit fram till att bara 15 personer med varianten har tagits in på sjukhus.

Ur samma mängd fall av deltavarianten menar forskarna att antalet intagna skulle ha varit 47.

Forskarna bakom studien menar ändå att deras sampel har för liten variation för att dra långtgående eller exakta slutsatser då både äldre och andra riskgrupper är underrepresenterade.

Vaccinen verkar hjälpa

Den andra studien som har gjorts av forskare vid Imperial College i London uppger att risken för intagning är upp till 30 procent lägre och risken för längre sjukhusvistelse är 40 procent lägre än med deltavarianten.

Skillnaden mellan studierna kan bero på att den skotska studien enbart räknade intagningar som varade ett dygn, medan den engelska studien också räknade kortare sjukhusvård.

Kö till vaccinering i London.
Bildtext Kö till vaccinationscenter i London.
Bild: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock/All Over Press

Enligt studien verkar vaccinen också spela en stor roll trots att omikron är mer resistent.

För ovaccinerade var risken att bli allvarligt sjuk bara elva procent lägre, enligt studien.

– Då vi beaktar en tredje dos utgör vaccinen fortfarande det bästa skyddet mot allvarlig sjukdom och intagning, sade Azra Ghani vid Imperial College.

Det här har bekräftats också i en studie av Institutet för hälsa och välfärd. Enligt THL ger den tredje coronasprutan bra med antikroppar både mot delta och omikron.

Inga entydigt goda nyheter

Forskarna som gjort båda studierna vill ändå inte kalla deras resultat goda nyheter i nuläget.

Det beror på att den nya varianten, som förväntas utgöra en majoritet av alla nya fall i Storbritannien i januari, är mycket mer smittsam än delta.

– Medan den lägre risken för intagning med omikronvarianten är betryggande, är risken för att smittas extremt hög, sade Ghani.

Då omikron verkar smitta mångfaldigt snabbare än delta kan den ge upphov till stora antal fler fall än deltavarianten.

Boris Johnson,Storbritanniens premiärminister.
Bildtext Regeringen Johnson har uppmanat människor att ta en tredje vaccindos i snabb takt efter att omikronvarianten nådde och började spridas i Storbritannien.
Bild: CHINE NOUVELLE/SIPA/Shutterstock/All Over Press

– De här resultaten ger ändå inte orsak att förbise den extraordinära takt den här varianten verkar spridas i bland befolkningen, och att också en liten proportion av de smittade kan komma att utgöra ett mycket stort antal som behöver sjukhusvård om spridningen fortsätter i samma takt som vi har sett hittills, sade professor Penny Ward vid Kings College efter att ha granskat resultaten.

Det innebär att antalet fall kan slå ut de fördelar en mildare variant annars skulle erbjuda och att omikron därför kan ge upphov till större antal allvarliga fall och dödsfall totalt.

– Vi vill inte kalla de här resultaten entydigt goda nyheter, utan kvalificerade goda nyheter, säger Jim McMenamin som var med om att göra den skotska forskningen.

Storbritannien bekräftade på onsdag för första gången över 100 000 nya fall på ett dygn, över 106 000 nya fall rapporterades.

Preliminära resultat

Studierna har ännu inte genomgått en så kallad peer review, alltså en referentgranskning före publikation i en vetenskaplig tidsskrift.

Experter som har granskat dem uppger ändå att de har hög vetenskaplig standard, även om resultaten delvis bygger på statistiska modeller som har gjorts utgående från ett litet sampel.

Andra experter har påpekat att studierna bara utgör en situationsbild av en viss tidpunkt och inte nödvändigtvis är fullt överförbara till andra länder eller över längre tidsintervall.

De som står bakom båda studierna menar också att de inte ska tas som någon helhetsbild, utan snarare ska ses som ett steg i rätt riktning för att få en bättre uppfattning om variantens säregenskaper.

– Det här fyller en del luckor i kunskapen vad gäller skydd mot intagning och allvarlig sjukdom. Men det är viktigt att vi inte drar förhastade slutsatser, säger McMenamin.

Källor: AFP, AP, Reuters