Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Pickala golf i Sjundeå vill bygga bostäder mellan golfbanan och parkeringsområdet

Från 2021
Ett gult hus står bakom flera träd.
Bildtext Bostäderna planeras på Pickala Golfkartanos område.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Pickala Golf i Sjundeå planerar bygga åtta bostäder på Pickala Golfkartanos område. De har sökt om en ändring i detaljplanen som kommunstyrelsen godkände på sitt möte i måndags (20.12).

Planen är bostäder på kring 85 kvadratmeter och förråd på 10 kvadrameter.

En del av området är just nu reserverad för byggnader anknutna till idrotts- och rekreationstjänster och därför behövs en ändring i detaljplanen.

Planeringsområdet är mellan golfbanan och parkeringsområdet.

Sjundeå kommun har i sin vision för markanvändingen år 2040 sagt att kommunen fortsätter stöda utvecklingen av Nordens största golfcentrum, det vill säga Pickala Golf. I det ingår att utveckla golfcentrets inkvarterings- och välfärdstjänster.

I första hand ska lämpligheten för fritidsboende året runt utvärderas. Möjligheten till stadigvarande boende undersöks också.