Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Två vill köpa Täktom skola i Hangö – vem det är klarnar efter årsskiftet

Uppdaterad 29.12.2021 15:22.
Gammalfolkskola i Täktom, Hangö.
Bildtext I den gamla folkskolan finns flera lägenheter, kök och matsal och i köpet ingår en stor gård.

Nu finns det två hugade köpare till den gamla folkskolan i Täktom, Hangö. Det är ännu oklart vilka summor det handlar om eftersom staden inte har hunnit öppna anbuden.

Anbudstiden gick ut den 15.12, men det går förmodligen in på det nya året innan staden hinner bekanta sig med dem.

För att trygga en rättvis behandling och rättssäkerhet kommer tre tjänstemän att närvara då anbuden öppnas.

– Det blir chefen för intern service Bengt Lindholm, stadens informatör Nina Näsänen och jag, säger stadsdirektör Denis Strandell.

– Men eftersom det är semestrar nu kring jul och nyår så tar vi itu med det när alla är på plats.

Efter det försöker man fatta ett beslut så snabbt som möjligt.

Första anbudet drogs tillbaka

Staden fick redan tidigare i höstas ett anbud på 60 000 euro.

Men då man i stadsstyrelsen inte riktigt kunde enas om det gällde både tomten och byggnaden eller endast byggnaden, bordlades ärendet. Senare inledde staden en ny anbundsrunda.

Täktom skola, Hangö.
Bildtext Skolan från bakgården betraktat.

Staden tyckte nämligen att 60 000 var i underkant för hela fastigheten, i synnerhet som tomten är rätt stor.

I anbudsrundan bad staden intresserade köpare att bifoga en verksamhetsplan, eftersom staden gärna ser att den nya ägaren ska medföra något nytt till byn.

Skolverksamheten i huset upphörde år 2011 och det har varit till salu i cirka tio år.

Under den tiden har olika föreningar hyrt in sig i lokalerna.

Artikeln uppdaterades 29.12.2021 kl 15.18 med en omformulering av beslutet att begära in fler anbud. Tidigare stoddet att stadsstyrelsen beslöt att begära in fler anbud, men de bordlade frågan.