Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Statsrådets kansli överlämnar inte lobbningsmeddelanden om Veikkauspengar

Från 2021
Sanna Marin håller presskonferens i Statsrådsborgen.
Bildtext Statsminister Sanna Marin meddelade i oktober att man backar i Veikkausfrågan, efter hård kritik från konst- och kulturfältet.
Bild: Silja Viitala / Yle

Statsrådets kansli går inte med på att överlämna meddelanden som statsminister Sanna Marin fått under stormen kring Veikkauspengarna.

Regeringen beslöt i våras att konsten och kulturen inte kan kompenseras fullt ut för minskade intäkter från spelbolaget Veikkaus.

Men efter att en kritikstorm blossade upp i oktober, då kulturminister Antti Kurvinen (C) meddelade om hur nedskärningarna drabbar konst- och kulturfältet, tog regeringen på statsminister Sanna Marins initiativ tillbaka beslutet.

Nyhetsbyrån STT bad om att få alla meddelanden och respons som skickats till Marin (SDP) och Kurvinen av medborgare, myndigheter och bidragstagare samt ministrarnas eventuella svar på dessa.

Undervisnings- och kulturministeriet levererade responsen som skickats till Kurvinen till STT. En del av de här meddelandena är också adresserade till Marin, men den respons som skickats bara till Marin gick Statsrådets kansli inte med på att ge ut.

I responsen till Kurvinen kritiserar man bland annat den fest som Marin arrangerade i statsministerns tjänstebostad Villa Bjälbo bara några dagar innan Kurvinen meddelade om de planerade nedskärningarna.

I sitt svar till STT skriver Statsrådets kansli att medborgarbrev inte är myndighetshandlingar, utan hör till regeringens arkiv.

Professor kritiserar beslutet att hemlighålla responsen

Tomi Voutilainen, professor i offentlig rätt, anser att beslutet är problematiskt.

Enligt Högsta förvaltningsdomtolens beslut i fjol ska offentlighetslagen tillämpas för medborgarbrev som skickats till en minister ifall brevet behandlar ett ärende som gäller ministeriets verksamhetsområde eller uppgifter.

– Högsta förvaltningsdomstolens avgörande är helt entydigt, då medborgarbrevet har skickats till en minister i egenskap av ministeriets chef, säger Voutilainen.

Enligt Janne Kerkelä, avdelningschef på Statsrådets kansli, är kansliets tolkning att medborgarresponsen på Veikkausfrågan inte har att göra med statsministerns domän eller uppgifter, även om nedskärningarna återtogs på Marins initiativ.

Enligt Kerkelä betonar man i HFD:s beslut att responsen måste gälla ministerns uppgifter och verksamhetsområde – att man är minister eller medlem i ett beredningsorgan räcker inte för att avgöra om medborgarbrev ska vara offentliga eller inte.

Sanna Marin.

Statsminister Marin: Regeringen överens om kompensation för minskade Veikkausintäkter

Regeringspartiernas ordförande förhandlade under fredagen.

Beslutet måste motiveras

Enligt professor Tomi Voutilainen känner lagstiftningen inte till något sådant som regeringens arkiv, och därför kan statsrådets kansli eller andra myndigheter inte grunda ett sådant. Regeringen är inte en arkivbildare som definieras i arkivlagen, till skillnad från vad Statsrådets kansli låter förstå. Det är Statsrådet och dess ministeriet som är arkivbildare.

– Handlingar som blivit till i deras verksamhet, som till exempel arkiverade e-postmeddelanden, hör till det här gemensamma arkivet, för vilket man tillämpar offentlighetslagen, säger Voutilainen.

– Även om e-postmeddelandena ännu inte har arkiverats omfattas de av offentlighetslagen på grund av arkiveringsplikten.

Offentlighetsprincipen gäller inte meddelanden av mindre betydelse.

– Eftersom man har ansett att meddelandena är så viktiga att de arkiverats omfattas de av offentlighetslagen, säger Voutilainen.

Svaret från Statsrådets kansli innehåller heller inte någon information om vilken lag eller regel beslutet att hemlighålla responsen bygger på.

– Beslutet borde specificera en föreskrift, inte bara konstatera att de hemlighålls. Alternativt så borde man konstatera att de inte omfattas av offentlighetslagen, i stället för att hänvisa till sekretess, säger Voutilainen.

Källa: STT

Artikeln uppdaterades 27.11 klockan 11.18. Ett inte hade fallit bort i slutet på meningen: "Enligt professor Tomi Voutilainen känner lagstiftningen inte till något sådant som regeringens arkiv, och därför kan statsrådets kansli eller andra myndigheter inte grunda ett sådant."